Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

12/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2018 03:39

Cene električne energije za gospodinjstva v tretjem četrtletju 2018 za 2 % višje kot v prejšnjem četrtletju

V tretjem četrtletju 2018 je bila povprečna cena električne energije glede na drugo četrtletje 2018 tako za gospodinjske kot tudi za negospodinjske odjemalce za 2 % višja. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je znašala 0,17 EUR/kWh, povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa 0,08 EUR/kWh.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v tretjem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2018 znižala za 3 % in je znašala 0,05 EUR/kWh, povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa se je v tretjem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2018 povišala za 5 %; znašala je 0,03 EUR/kWh.