Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

11/18/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/19/2019 13:21

Avízo: Národný konvent o EÚ na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine: štátny tajomník MZVEZ SR F. Ružička bude spolu so zahraničnými hosťami diskutovať o EÚ