Results

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

02/13/2018 | News release | Distributed by Public on 02/13/2018 00:28

Patvirtinti susietosios paramos už gyvulius dydžiai

Žemės ūkio ministrui patvirtinus 2017 m. susietosios paramos už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžius, susietosios paramos išmokos už minėtus gyvulius bus išmokamos nuo š. m. kovo 1 d. iki birželio 30 d.

Tinkamų susietajai paramai gauti gyvulių skaičius 2017 metais ženkliai padidėjo: mėsinių galvijų skaičius pasiekė beveik 160 tūkst. vnt., mėsinių avių - virš 209 tūkst. vnt., pieninių veislių bulių - apie 62 tūkst. vnt., pieninių ožkų - virš 10 tūkst. vnt.

Europos Sąjungos 2017 metams patvirtintas susietosios paramos už mėsinius galvijus biudžetas siekė 14,5 mln. Eur, už mėsines avis - daugiau kaip 2 mln. Eur, už pieninių veislių bulius - 4,8 mln. Eur ir už pienines ožkas - 240 tūkst. Eur, todėl 2017 m. išmoka už mėsinį galviją bus 91,28 Eur, už mėsinę avį - 10,45 Eur, už pieninės veislės bulių - 78,91 Eur ir už pieninę ožką - 23,39 Eur.

Su gamyba susietąją paramą gaus visi ūkininkai, kurie nepertraukiamai gyvulius išlaikė savo valdoje 60 kalendorinių dienų ir įvykdė visus susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių reikalavimus. Gyvuliai turėjo būti suženklinti ausų įsagais ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 31 d. Mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai turėjo būti ne jaunesni kaip 12 mėn. amžiaus.

Jeigu laikytojai 2017 metų duomenis apie mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų perkėlimus ir (ar) kaitą valdos valdytojo ar jo partnerio buvo pateikę (GŽ-2 ar GŽ-2a) paslaugos teikėjui (ir (ar) VMVT, ir (ar) skerdimo įmonei, ir (ar) prekiautojui ūkiniais gyvūnais) pavėluotai arba suvedė duomenis į ŪGR pavėluotai, tuomet už tokį pažeidimą konkrečiam gyvuliui bus taikoma 20 proc. sankcija ir išmoka už mėsinį galviją bus 73,02 Eur, už mėsinę avį - 8,36 Eur, už pieninės veislės bulių - 63,12 Eur, už pieninę ožką - 18,71 Eur.

Tačiau laikytojai, ne dėl savo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, ūkininkas laikė mėsinius galvijus, o paraiškoje nurodė, jog prašo išmokų už mėsines avis, arba paslaugų teikėjai (veterinarijos gydytojai, produktyvumo kontrolės asistentai ir kt.) duomenis apie gyvulių perkėlimus ar kaitą pavėluotai suvedę į ŪGR, prašymus gauti susietąją paramą už gyvulius per seniūnijas (savivaldybes) galės kuo skubiau pateikti ŽŪIKVC.

Ministerija, siekdama, kad ūkininkams būtų laiku išmokėtos 2017 m. susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines ožkas ir pieninių veislių bulius, ragina laikytojus prašymus ŽŪIKVC pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d.