Department of Children and Youth Affairs of Ireland

08/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/25/2017 07:54

19.08.2017 Spreagann tuilleadh tacaíochtaí Chúram Leanaí suim mhór i measc Tuismitheoirí agus SoláthraitheBeidh tuismitheoirí in ann clárú le naíolan

article

Spreagann tuilleadh tacaíochtaí Chúram Leanaí suim mhór i measc Tuismitheoirí agus Soláthraithe

Beidh tuismitheoirí in ann clárú le naíolanna, réamhscoileanna agus soláthraithe ón Luan

Ráiteas ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone

DÉ SATHAIRN 19ú LÚNASA 2017

Cuirfear tús le tuilleadh tacaíochtaí a bhaineann le cúram leanaí i gceann coícíse agus tá an-suim spreagtha i measc tuismitheoirí, naíolanna agus soláthraithe chúram leanaí dá bharr, dar leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone.

Tá fáilte á chur ag an Aire roimh fhigiúirí nua a thaispeánann an méid seo a leanas:
- Tá 4,500 soláthraithe chúram leanaí de chuid na tíre seo cláraithe do scéimeanna éagsúla a bhaineann le cúram leanaí mar ullmhúchán roimh mhí Mheán Fómhair. Tá 3,423 seribhísí críochnaithe lena gconarthaí a bhaineann leis an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath Óige (réamhscoil saor in aisce).

- Tá 2,290 seirbhísí (67%) tar éis clárú chun fhóirdheontas chúram leanaí a sholáthar do theaghlaigh.
• Cuirfear tús le tacaíochtaí i mí Mheán Fómhair agus tá suim ollmhór iontu. Tá an suíomh gréasáin www.affordablechildcare.ie feicthe beagnach 350,000 uair.

Dúirt an tAire Zappone:

'Tá sprioc uaillmhianach againn - an córas chúram leanaí is fearr ar an domahan a dhéanamh de cheann de na córais chúram leanaí is daoire ach, ar mhaithe le teaghlaigh, tá rún diongbháilte agam an obair i dtreo an sprioc sin a dhéanamh.
Ábhar mór misnigh is ea iad na figiúirí tosaigh seo. Táimid ag súil go dtiocfaidh méadú ar shuim tuismitheoirí agus soláthraithe araon nuair a thosóidh ionaid chúram leanaí tuismitheoirí a chlárú ón Luan (21ú Lúnasa).
Tá 2,290 soláthraithe tar éis aontú cheana féin na tacaíochtaí breise a chur ar fáil agus tá cuid mhaith eile ag leanúint ar aghaidh lena n-idirbheartaíochtaí bliantúla conartha le m'oifigigh.

Tá sé soiléir go bhfuil cor cinniúnach sroichte againn tar éis blianta fada d'infheistiú íseal ó Rialtas agus Rialtas i ndiaidh a chéile. Tá maoinithe sa seirbhísí na luath bliana ardaithe níos mó ná 80% ó 2015 go €466m i mbliana - beidh an chéad sprioc eile bainte amach againn nuair a rachaimid thar leath-bhilliún!

Caithfear leanúint ar aghaidh lenár n-obair i dtreo chúram leanaí atá inacmhainneach, ar ardchaighdeán agus a bhfuil rochtain ag tuismitheoirí air.'

DEIREADH//

NÓTA D'EAGARTHÓIRÍ

Rinneadh iarrachtaí chun an chostais a bhaineann le cúram leanaí do theaghlaigh in Éirinn a laghdú agus tiocfaidh na hiarrachtaí siúd chun críche le linn na seachtainí amach romhainn agus clárúcháin ag oscailt le haghaidh fóirdheontas nua agus feabhsaithe dá bhforáiltear sa Bhuiséad na bliana seo caite. Beidh fóirdheontas nua uilíoch ann nach ndéanfar tastáil acmhainnne air agus beidh suas le €1,040 sa bhliain i gceist leis. Beidh an fóirdheontas sin ar fáíl do leanaí nach bhfuil an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath Óige (réamhscoil saor in aisce) tosaithe acu agus oclófar le haghaidh clárúchán ó thuismitheoirí é Dé Luain, 21ú Lúnasa. Is ionann é méid na bhfóirdheontas siúd agus timpeall sé seachtain de chúram leanaí ar an meánráta.
Tá tacaíochtaí feabhsaithe ar fáil do theaghlaigh atá ar ioncam níos ísle nó dóibh siúd atá ag filleadh ar obair nó ar oiliúint agus tá na fóirdheontais siúd tar éis méadú chomh hard le 50% agus is féidir le méid an fhóirdheontais a bheith €7,500 an leanbh sa bhliain do leanaí atá suas le 15 bhliain d'aois.
Faoi láthair, tá seirbhísí chúram leanaí ag déanamh a bpróiseas bliantúil conraitheoireachta leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus beidh a lán seirbhísí ag athoscailt i gcomhar le scoileanna ag deireadh mhí Lúnasa.

Molaimid do theaghlaigh cuairt a thabhairt ar www.affordablechildcare.ie chun fáil amach cén seirbhísí atá ar fáíl dóibh ó Mheán Fómhair seo chugainn ar aghaidh.