Results

Univerza v Mariboru

10/14/2019 | News release | Distributed by Public on 10/14/2019 00:54

Znanstveni simpozij ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča


Na znanstvenem simpoziju so bili predstavl​jeni dosežki in ugotovitve zbrane v monografiji o Halozah, ki je rezultat raziskovalnega dela uveljavljenih geografov s treh slovenskih univerz (UL, UP in UM) in prikazuje sodobne geografske procese na območju Haloz.


Ob tej priložnosti so na Filozofski fakulteti pripravili tudi razstavo, ki zajema delo in pomen Vladimirja Bračiča kot geografa, s poudarkom na monografskih publikacijah za območja Vinorodnih in Gozdnatih Haloz, Ptujskega polja, Dravinjskih goric, Radgonsko-Kapelskih goric in Lendavskih goric. Njegov geografski opus je pomembno vpival na razvoj geografskega preučevanja Slovenije v drugi polovici 20. sto​letja.