Statistical Office of The Republic of Slovenia

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 04:23

Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2017 na mesečni ravni nižje v povprečju za 0,1 %

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2017 na mesečni ravni nižje, na letni ravni pa višjeCene inputov v kmetijstvu so bile v septembru 2017 glede na avgust 2017 nižje v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa so se zvišale v povprečju za 0,5 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v septembru 2017 na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so v povprečju ostale nespremenjene.

Cene goriv v skupini energija in maziva višje
Cene goriv v skupini energija in maziva so se v septembru 2017 na mesečni ravni zvišale (cene goriv za gretje povprečno za 1,5 %, cene motornih goriv pa za 1,4 %), medtem ko se cene električne energije in maziv niso spremenile.
Gnojila cenejša v povprečju za 3,0 %
Cene gnojil so bile v septembru 2017 v povprečju za 3,0 % nižje kot v avgustu 2017. Od enostavnih gnojil so se dušikova gnojila pocenila v povprečju za 4,6 %, od sestavljenih gnojil pa so se NPK-gnojila pocenila za 2,0 %. Cene drugih gnojil so v povprečju ostale nespremenjene.
Cene zgradb na letni ravni višje
Cene zgradb so se v septembru 2017 na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa so bile višje v povprečju za 2,7 %.
Cene inputov v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 nižje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2017 v povprečju za 0,1 % nižje kot v 2. četrtletju 2017 in za 0,3 % nižje kot v 3. četrtletju 2016.
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 nižje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2017 glede na 2. četrtletje 2017 nižje v povprečju za 0,4 %. Najbolj so se znižale cene v skupini gnojila in sredstva za izboljšavo tal (v povprečju za 2,2 %), najmanj pa cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 0,5 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 3. četrtletju 2017 glede na 2. četrtletje 2017 zvišale v povprečju za 0,4 %. Cene opreme so se zvišale v povprečju za 0,2 % (cene mehanizacije in druge opreme so se v povprečju zvišale za 0,2 %, cene transportne opreme pa za 0,3 %), medtem ko so bile cene zgradb višje v povprečju za 0,7 %.