Racunsko sodišce Republike Slovenije

01/31/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/16/2017 01:16

Pogodbe v zdravstvu – štirim bolnišnicam izdano mnenje s pridržkom

Pogodbe v zdravstvu - štirim bolnišnicam izdano mnenje s pridržkom (31. 1. 2017)


Računsko sodišče je o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013 štirim bolnišnicam izreklo mnenje s pridržkom, in sicer Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošni bolnišnici Trbovlje, Splošni bolnišnici Brežice in Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Računsko sodišče je od bolnišnic zahtevalo predložitev odzivnega poročila v 90 dneh.


Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je vodila pomanjkljivo evidenco pogodb, pogodbe z zdravstvenimi delavci je sklepala brez soglasij delodajalca, trajanja pogodb pa ni določila v skladu s predpisi. Tudi po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ je sklepala podjemne pogodbe s samostojnimi podjetniki posamezniki, z lastnimi zaposlenimi pa je sklepala podjemne pogodbe, čeprav za to niso bili izpolnjeni predpisani pogoji. Analiz, s katerimi bi dokazala stroškovno upravičenost sklenitve posameznih pogodb, bolnišnica ni izdelala. Pri sklenitvi podjemnih pogodb v vrednosti 179.238 evrov je ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, zaradi napačno določenih cen v podjemnih pogodbah pa je izvajalcem izplačala najmanj 12.846 evrov preveč.

Splošna bolnišnica Trbovlje za leto 2012 Ministrstvu za zdravje ni posredovala evidence o izdanih soglasjih lastnim zaposlenim za delo pri drugih delodajalcih. Pogodbe z zdravniki je sklepala brez soglasij delodajalca, z izvajalci zdravstvenih storitev − pravnimi osebami pa je sklenila podjemne pogodbe tudi po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ. Bolnišnica je pri sklenitvi podjemnih pogodb v vrednosti 299.173 evrov ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. Poleg tega je zaradi napačno določenih cen v podjemnih pogodbah in previsokih izplačil izvajalcem izplačala najmanj 36.239 evrov preveč.

Splošna bolnišnica Brežice je vodila pomanjkljivo evidenco pogodb, pogodbe z zdravniki je sklenila brez soglasij delodajalca, nekatere pogodbe pa niso vsebovale določila o možnosti predčasnega prenehanja. Zdravnikom je izdala soglasja za delo drugje, čeprav je sama sklepala pogodbe z zunanjimi zdravniki za opravljanje enakih storitev. Pri sklepanju podjemnih pogodb v vrednosti 330.532 evrov je ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, zaradi napačno določenih cen v podjemnih pogodbah pa je izvajalcem izplačala najmanj 40.515 evrov preveč. Poleg tega je zaradi dvakratnega plačila istih storitev ter plačil neopravljenih storitev izvajalcem obračunala in izplačala 4.621 evrov preveč.

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna je pogodbe z zdravniki sklepala brez soglasij delodajalca, pogodbe je sklepala za nedoločen čas, ali jih podaljševala na več kot 12 mesecev. Tudi po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ je imela sklenjene podjemne pogodbe s pravnimi osebami, z lastnim zaposlenim zdravnikom pa je sklepala podjemno pogodbo za izvajanje tržnih storitev, čeprav storitev ni opravljal izven rednega delovnega časa. Analiz, s katerimi bi dokazala stroškovno upravičenost sklenitve posameznih pogodb, bolnišnica ni izdelala. Zaradi napačno določenih cen v podjemnih pogodbah ter neupravičenega izplačevanja dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času v času pripravljenosti na domu je izvajalcem izplačala najmanj 7.673 evrov preveč.

Predstavitev ( pdf, 189 KB, 8 strani)