Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

06/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/21/2017 05:36

JICA seminar

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja seminara pod nazivom 'Adaptation to Climate Change' u periodu od 15. oktobra do 11. novembra 2017. godine u Japanu. Kandidat je dužan dostaviti aplikacioni formular, izvještaj i kopiju pasoša. Takođe, potrebno je dostaviti i diplomu o znanju engleskog jezika.

Ovdje možete preuzeti navedeni aplikacioni formular i generalne informacije o seminaru. Rok za dostavljanje navedene dokumentacije je 17. jul 2017. godine.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ivonu Savićević, Direkcija za ekonomske odnose sa inostranstvom (e-mail: [email protected], tel: 020 482 241).