Ministry of Culture and National Heritage of Romania

09/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/12/2017 19:07

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul[...]

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de

execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Farajollah - Esfahany Elena - Camelia

Consilier grad profesional superior

63

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Lepădatu Geta, consilier.

Interviul va avea loc în data de 14.09. 2017, ora 10.30, sala 433.

Afişat astăzi, 12.09. 2017, ora 12 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.