Arkil Holding A/S

01/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2018 04:55

Arkil udvider Flådestation Frederikshavn markant

5. januar 2018

I slutningen af det forgangne år afleverede vi en nyrenoveret og forlænget kaj til Flådestation Frederikshavn.

Projektet, der har involveret både vores Vandbygningsafdeling samt Fundering og Anlæg, indebar blandt andet renovering af 1710 meter kajareal, anlæg af 680 meter ny kaj samt etablering af 27.000 m nyt kajareal til opbevaring af flådestationens maskiner og grej. Herudover er der rammet nye spuns umiddelbart foran en eksisterende kajkant i den sydlige del af flådestationens område.

Endelig har vi stået for uddybningen af selve havnebassinet med godt en meter, hvilket betyder, at dybden fremover er otte meter. Et nyt slæbested er etableret, og elanlægget på kajen er renoveret.

Hele projektet er afsluttet efter godt to år og er nu afleveret til flådestationen.