Ministry of Culture of the Czech Republic

09/15/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/15/2021 06:48

Rekonstrukce expozice Komenského

Návštěvníci tak budou mít 19. září poslední možnost prohlédnout si současnou expozici 'Komenský lidstvu', která již od roku 1992 osobitým způsobem prezentuje Komenského putování Evropou 17. století. Přestože je expozice důstojným připomenutím Jana Amose, za téměř 30 let jejího trvání byla obměněna jen minimálně a zůstává tak za potenciálem nových výstavních technik a interaktivních prvků.

Nová expozice 'Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba' představí myšlení, konflikty, úskalí i příležitosti raného novověku, tedy doby Komenského. Záběr expozice však nezůstane omezen pouze na dobu minulou. Odkaz Komenského, vnímání jeho díla a místo Jana Amose v moderní společnosti se určitým způsobem budou zrcadlit v každém ze čtyř expozičních sálů.

Slavnostní otevření nové expozice, která je rovněž jedním z projektů Národních oslav výročí Jana Amose Komenského 2020-2022, je plánováno na 28. března 2022, tedy na den 430. výročí narození Jana Amose.

Po celou dobu rekonstrukce zůstávají v provozu zbylé části muzea. Návštěvníci mohou tak v obvyklé otvírací době zavítat do Staré školy nebo Informatoria, které jsou věnovány Komenskému. Pro zájemce o historii je zde stálá expozice Starožitnosti Uherskobrodska. Chystáme rovněž nové krátkodobé výstavy, o nichž veřejnost včas zpravíme.

Kontakt:
Robert Provodovský

pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: [email protected]
W: mjakub.cz