Vlaams Belang

10/26/2021 | News release | Distributed by Public on 10/26/2021 03:05

Nationale parken en Landschapsparken: “Luister ook naar de Landbouw”

[Link]

Wij begrijpen de bezorgdheden van de landbouwers in het kader van de realisatie van nationale parken en landschapsparken. Vlaams Parlementslid Wim Verheyden kaartte deze dan ook aan in het Vlaams Parlementbij omgevingsminister Zuhal Demir(N-VA).De erkenning van zulke grote'Vlaamseparken'is een goede zaak. Onze landschappen en het bijhorend natuurerfgoed zijn vooronsom te koesterenen moeten bewaard wordenvoor de volgende generaties. Bovendien is er heel wattoeristisch potentieel. Heel wat boeren lieten echter hun bezorgdhedenhoren."Wemoeten evenwichtig te werk gaan. Onze landbouw die al zo onder druk staat mag niet het slachtoffer worden vanondoordacht beleid", aldus Verheyden.

De Vlaamse regering wil Landschapsparken en nationale Parken realiseren. De procedure voor de erkenning is volop bezig. Maar liefst 13 gebiedendienden een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en 10 tot Nationaal Park Vlaanderen.Dat is een park zoals dat van de Hoge Kempen dat focust op natuur en wordt afgebakendop 5.000-10.000 hectare."Landbouwersen grondeigenaars zijn terecht bezorgd dat men daarvoor ook hun gronden zal nodig hebben", reageert Verheyden."Voorveel lokale boeren zijn die gronden immersessentieel voor hun broodwinning."

"De boeren zijn de grootste grondgebruiker, maar mogen niet de kleinste beslissingspartner zijn in dit initiatief"

"Sommige boeren vrezen dat ze met de komst van zulke parken zelf een bezienswaardigheid zullen worden en dat ze hun bedrijfsactiviteiten niet degelijk zullen kunnen blijven uitvoeren", voegde Verheyden eraan toe."Bovendienwerden de kandidaturen ingediend zonder overleg met de land- en tuinbouwers waardoor zij nu in onzekere tijden verkeren. Minister, u moet die vrees wegnemen en in overleg gaan met de boerenorganisaties."

"Een aantal gemeenten zijn dan ookniet bereid om mee te gaan in het verhaal van een nationaal park zolang er voor de boeren geen duidelijkheid komt", vervolgde en besloot Verheyden."Dielokale besturen spelen een cruciale rol, want ze staan ook het dichtst bij de eigen boeren, dus is het ook belangrijk om op lokaal niveau draagvlak te creëren. Onze boeren zijn de grootste grondgebruikers in deze, maar mogen niet de kleinste beslissingspartner zijn of worden. Ze krijgen het vandaag de dag al hard genoeg te verduren."