Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

06/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/30/2020 04:23

Valdība atbalsta Rail Baltica projekta realizācijā iespēju integrēt apkalpojošo transporta infrastruktūru

Šodien Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros valdība atbalstīja grozījumus dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumos. Tie papildina dzelzceļa nodalījuma joslā pieļaujamās darbības un ir saskaņoti ar ES regulu dzelzceļa drošības jomā.

Noteikumi paredz, ka dzelzceļa nodalījuma joslā ir atļauta apkalpojošās transporta infrastruktūras būvniecība, piemēram, autostāvvietas, stāvparki, dzelzceļa pasažieru stacijas, lidostas, autoostas ēkas u.c. Grozījumi noteikumos ir nepieciešami, lai telpu, kas dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūves rezultātā veidosies vietās, kur dzelzceļš atradīsies uz estakādes vai pārvada, varētu pilnvērtīgi izmantot nepieciešamajām transporta funkcijām.

Rail Baltica dzelzceļa būvniecības risinājumi vairākās vietās, piemēram, starptautiskajā lidostā 'Rīga', Rīgas Centrālajā dzelzceļa mezglā, Rīgas starptautiskajā autoostā, paredz dzelzceļa infrastruktūras novietošanu uz paaugstinātām konstrukcijām (estakādēm), zem kurām veidosies brīva telpa. Lai šo telpu varētu izmantot transporta kustības, transporta pakalpojumu, transporta apkalpošanas, kā arī citu transporta, īpaši sabiedriskā, vajadzību nodrošināšanai, dzelzceļa nodalījuma joslu varēs izmantot apkalpojošajai transporta infrastruktūrai.

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi ir saistīti ar būvprojekta izstrādes procesu un lokālplānu izstrādi. Gan būvprojektā, gan lokālplānā ir jāparedz risinājumi, kas ir saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras nākotnes funkcionalitāti, un tai ir jānosaka atbilstoša dzelzceļa nodalījuma joslas izmantošanas iespēja. Saskaņā ar ES regulējumu darbībām nodalījuma joslā ir jāveic risku izvērtējums - attiecīgās apkalpojošā transporta infrastruktūras izveide (būvniecība) ir pieļaujama, ja tā neietekmē dzelzceļa ekspluatācijas un vilcienu kustības drošību.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
e-pasts: [email protected]