UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

02/14/2018 | Press release | Distributed by Public on 02/14/2018 07:33

14/02/18 Institucional - El Claustre de la UAB aprova l'informe de la rectora

14/02/2018

El Claustre ha aprovat, en la sessió ordinària que ha tingut lloc avui, l'informe de la rectora, Margarita Arboix, sobre les línies generals de la política de la UAB per 103 vots a favor, 30 vots en contra i 17 vots en blanc. Ha estat aprovada també una proposició presentada per claustrals per tal de revisar el protocol contra l'assetjament sexual a la UAB.

Arboix ha començat la presentació del seu informe felicitant tota la comunitat universitària pels resultats assolits per la UAB en diversos aspectes i, en particular, per les dades d'inserció laboral recopilades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquests resultats demostren, segons ha dit, que 'som rendibles i útils per a la societat'. Per això, la rectora ha criticat un cop més la congelació dels pressupostos universitaris per part de la Generalitat. A la seva introducció, ha reivindicat un cop més tant la reducció dels preus de les matrícules universitàries com l'aixecament de les taxes de reposició tant de personal docent com administratiu, i ha dedicat unes paraules al cas 27 i més per reiterar que la UAB vol l'absolució dels encausats.

Pel que fa a docència i qualitat, Arboix ha esmentat al seu informe els bons resultats pel que fa a l'acreditació de titulacions i ha anunciat que la UAB treballa per impulsar plans de formació dual en coordinació amb altres institucions. En el camp de la recerca, s'ha referit als esforços per captar i retenir talent a través de diferents programes, i a la reformulació dels serveis cientificotècnics. I, pel que fa als diferents sectors de la comunitat universitària, ha explicat les mesures preses per anar estabilitzant el personal tant docent com administratiu, ha informat sobre l'aprovació del reglament del Consell d'Estudiants i ha parlat de les iniciatives endegades per assolir un campus inclusiu. La rectora s'ha referit també a les polítiques d'internacionalització que prioritzen les iniciatives de facultats i departaments, a les millores en l'aplicació de les TIC a l'activitat universitària i al premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica per a UABDivulga.

Proposta aprovada per assentiment

Al torn de paraules, els claustrals que han intervingut han posat sobre la taula temes com la necessitat de respectar la pressumpció d'innocència en el cas 27 i més, la incorporació de la UAB al grau interuniversitari de Bioinformàtica, la potenciació de la igualtat de gènere a tots els àmbits professionals i acadèmics i la necessitat d'incentius per a la implicació del personal docent i investigador en les tasques de gestió.

Després de la votació i aprovació de l'informe, al següent punt de l'ordre del dia, ha estat aprovada per assentiment la proposició presentada per un grup de representants de l'alumnat, que proposa 'obrir un procés de revisió i modificació en la seva totalitat' del protocol vigent a la UAB contra l'assetjament sexual. S'acorda, doncs, 'obrir uns espais de debat polític del protocol que incloguin tota la comunitat universitària' on els estudiants siguin 'partíceps'.

Al torn obert de paraules que ha tancat la reunió del claustre, s'ha fet referència a les convocatòries de vaga previstes per al proper Dia Internacional de la Dona Treballadora (8 de març) i a la situació política actual, particularment pel que fa a les persones empresonades. Arboix ha demanat públicament 'la llibertat de tots ells', afirmant a més que aquests empresonaments 'distorsionen la realitat política i social del país'.