Ljubljana Stock Exchange

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 01:42

Obvestilo družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklep Okrožnega sodišča o Vpisu spremembe pri subjektu z dne 16.02.2017.

Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Ajdovščina, je na podlagi sklepov skupščine z dne 22.1.2016 skupaj pridobila 9.022 lastnih delnic izdajatelja družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5039819000, oznake TEAG.

Zaradi umika 9.022 lastnih delnic na podlagi sklepov skupščine z dne 22.1.2016 in v skladu z določbami 381.-383. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se je:

  • Osnovni kapital družbe zmanjšal za znesek 9.022 EUR in po zmanjšanju znaša 887.924,00 EUR,
  • Število delnic družbe oznake TEAG se je zmanjšalo za 9.022 in po zmanjšanju in umiku znaša 887.917 delnic.

    To obvestilo bo od dne 17.02.2017 dalje objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si .