Ljubljana Stock Exchange

07/29/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/29/2020 07:18

S&P Global Ratings dodelil bonitetno oceno

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) Global Ratings je družbi DARS d.d. dodelila dolgoročno bonitetno oceno »A+« in kratkoročno »A-1« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.