Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2019 04:22

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 za 0,2 % nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 nižja kot v oktobru 2018

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2018 glede na oktober 2018 za 0,2 % nižja, glede na november 2017 pa za 2,5 % višja.
Vrednost proizvodnje v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je glede na oktober 2018 zvišala za 0,9 %, v predelovalnih dejavnostih je bila enaka vrednosti iz prejšnjega meseca, v rudarstvu pa je bila za 31,3 % nižja (predvsem zaradi zalog).

V daljšem obdobju, glede na povprečje leta 2015, je bila vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 višja za 23,2 %. Najizraziteje se je v tem obdobju zvišala v proizvodnji visoko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 37,6 %).

Tudi prihodek od prodaje in vrednost zalog v industriji v novembru 2018 nižja kot v oktobru 2018

Prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2018 na mesečni ravni za 0,3 % nižji, na letni ravni pa za 1,4 % višji.

V rudarstvu je bil na mesečni ravni višji (za 0,9 %), v predelovalnih dejavnostih pa nižji (za 1,0 %). Z vidika namenskih skupin proizvodov je bil v proizvodnji izdelkov za široko porabo enak kot v prejšnjem mesecu, v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo in v proizvodnji izdelkov za investicije pa je bil nižji (za 0,1 oz. za 2,5 %).

Tudi vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v novembru 2018 v primerjavi z oktobrom 2018 nižja (za 0,3 %), v primerjavi z novembrom 2017 pa višja (za 8,6 %).

Vrednost zalog v predelovalnih dejavnostih je bila v novembru 2018 na mesečni ravni enaka vrednosti iz prejšnjega meseca, v rudarstvu pa je bila nižja (za 40,5 %).

V podatkovni bazi SI-STAT so že na voljo tudi podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za november 2018. Podrobnejše podatke bomo odslej tudi v prihodnje objavljali hkrati s prvo objavo.