Archicom SA

09/14/2018 | Press release | Distributed by Public on 09/13/2018 23:12

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na I półrocze 2018

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych na

I półrocze 2018 roku

Raport bieżący Nr 51/2018 z dnia 14 września 2018 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): inne uregulowania

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji serie M1/2016 i M2/2017 udostępnia poświadczenie zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA wg. stanu na 30 czerwca 2018.

Wysokość Wskaźnika Długu netto wynosi 0,34.

Załącznik: Poświadczenie Zgodności z dnia 14.09.2018