Pošta Crne Gore AD

02/02/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/02/2017 04:21

Pošta Crne Gore na završnoj konveniciji pilot projekta ,,Prilike“

Pošta Crne Gore našla se među pedeset kompanija koje su zajedno sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvjete radile na pilot projektu ,,Prilike'.

Ovaj projekat je ovogućio maturantima 8 srednjih škola svih regija u Crnoj Gori, da obiđu kompanije i upoznaju se sa radnim procesom, kao i da steknu opšti uvid u poslovanje istih.

Podaci, između ostalog, ukazuju na to da je pilot inicijativa predstavljala odličnu priliku za jačanje korporativno-društvene odgovornosti preduzeća učesnika, kao i za sticanje uvida u karakteristike buduće radne snage. Pilot projekat doprinio je i da se znanje i zainteresovanost učenika za tržište rada poveća.

Završna Konvencija bila je prilike da svi učesnici dobiju detaljne podatke i analize projekta, a zajednički zaključak bio je svakako nemjerljiva vrijednost ove inicijative, te potreba da se projekat uz dorade i unaprjeđenja, nastavi.