Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

09/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/23/2021 07:36

Välisminister Liimets: üleilmsete murekohtade lahendamiseks on vaja riikidelt ühtset lähenemist

Kolmapäeval, 22. septembril osales välisminister Eva-Maria Liimets koos president Kersti Kaljulaidiga Eesti, Läti ja Leedu presidentide kohtumisel ÜRO peasekretär António Guterresega, lisaks Taani ja mõttekoja International Peace Institute üritusel ning samuti ÜRO Julgeolekunõukogu mitteametlikul dialoogil ÜRO ja Araabia Liiga koostöö teemal.

Kohtumisel peasekretäriga tõstatati meie regiooni julgeolekuväljakutsed ning kõneleti Afganistanist ja Valgevenest. Lisaks märgiti ära Balti riikide ÜRO liikmesuse 30. aastapäev ja uuendati kutset peasekretärile tulla Balti riikidesse visiidile. "Mul on hea meel, et peasekretär on oma töös pööranud suurt tähelepanu just inimõiguste kaitsele ning küberjulgeolekule - mõlemad teemad on Eestile ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena väga olulised," sõnas Liimets.

Afganistanist räägiti ka ÜRO Peaassamblee veerel Taani eestvedamisel toimunud kõrvalüritusel. "On oluline, et Afganistani küsimuses valitseks ühine rahvusvaheline hoiak," kõneles välisminister ja lisas, et migratsioonikriisi ära hoidmiseks on vaja tagada humanitaarabi ja teha koostööd regiooni riikidega. "Samuti peame tegema kokkuvõtted ja järeldused, et saaksime tulevikus oma tegevust kriisipiirkondades ja riikide demokratiseerumise toetamisel paremini kavandada."

Kohtumisel ÜRO ja Araabia Liiga koostöö teemal tervitas Liimets jõupingutusi kahe organisatsiooni vahelise koostöö tõhustamiseks. "Oleme silmitsi paljude piirkondlike ja ülemaailmsete väljakutsetega, millest saab üle vaid ühise tegevuse kaudu," sõnast ta. "Mitmepoolne diplomaatia ja piirkondliku dialoogi parandamine peavad jääma meie koostöö keskmesse."

23. septembril osaleb välisminister Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ministrite võrgustiku mitteametlikul kohtumisel ning kõrgetasemelisel arutelul, mis keskendub laste õiguste kaitsele relvakonfliktides COVID-19 oludes. "Pandeemia mõjuga lastele tuleb tegeleda nii praegust hetke kui ka tulevikku silmas pidades," sõnas minister Liimets. "Me ei tea endiselt COVID-19 mõju kogu ulatust, kuid see on pannud maailmas paljud inimesed ja riigid väga raskesse olukorda. Seetõttu on COVID-19 ka ÜRO Peaassamblee peateema, kuna vajame pandeemiast taastumiseks riikide ühtset lähenemist ja koostööd," sõnas Liimets.

Lisainfo:

välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]