Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:56

NSP_2017_005

NSP/2017/005

Izvedbeni akti EBA po PSD2

Anja Rijavec Uršej, Banka Slovenije

7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. april 2017

Akti, ki jih pripravlja EBA

Akt

RTS za izmenjavo informacij pri čezmejnem opravljanju storitev

1

RTS za močno avtentikacijo strank ter standardi za komunikacijo

2

RTS za imenovanje osrednje kontaktne točke

3

RTS s tehničnimi zahtevami za EBA register

4

ITS o podrobnostih in strukturi informacij za EBA register

5

RTS za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristoj. organi

6

GL za določitev najnižjega zneska poklicnega zavarovanja (AIS/PIS)

7

GL glede informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja

8

GL glede meril za razvrstitev večjih incidentov in poročanje o njih

9

GL o pritožbenih postopkih, ki jih upoštevajo pristojni organi

10

GL o vzpostavitvi, izvajanju in spremljanju varnostnih ukrepov

11

Aktivnost zaključena Aktivnost v teku

Korak

Korak 1: EBA pripravlja osnutek akta

Korak 2: Javno posvetovanje

Korak 3:

Javno posvetovanje zaključeno -

EBA pripravlja

končno verzijo akta

Korak 4:

EBA objavi končno verzijo akta

Korak 5: Pregled akta s strani EK (samo za RTS/ITS)

Korak 6:

RTS/ITS je objavljen v UL EU ali

EBA objavi seznam držav,

ki upoštevajo smernice

Aktivnost bo predvidoma zaključena do konca aprila oziroma v začetku maja 2017