Ministry of Finance of the Republic of Latvia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 03:52

Vēlies mazināt nodokļu parādu slogu? Piesakies!

Šajā vasarā valdība ir apstiprinājusi vērienīgo nodokļu reformu. Vienlaikus, lai nodokļu maksātājiem atvieglotu arī radušos nodokļu parāda slogu, laikā no šī gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim aicinām ikvienu, kam izveidojies nodokļu parāds, pieteikties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) uz atbalsta pasākumu.

Tas paredz nokavējuma un soda naudas, ja tāda bijusi aprēķināta, pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka noteiktā laika periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim, tiek pilnā apmērā samaksāts nodokļu pamatparāds. Tas attiecas uz visiem VID administrētajiem nodokļu veidiem, izņemot solidaritātes nodokli. Atbalsta pasākums neattieksies arī uz nekustamā īpašuma nodokli, ko administrē pašvaldības.

Atbalstam var pieteikties nodokļu maksātāji - gan fiziskas, gan juridiskas personas. Taču fiziskām un juridiskām personām atšķiras brīdis, no kura nodokļu pamatparāds ir uzskatāms par nodokļu pamatparādu atbalsta pasākuma ietvaros. Fiziskās personas nodokļu pamatparādu noteiks brīdī, kad tiks iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Savukārt juridiskām personām neatkarīgi no tā, kurā datumā tās iesniegs iesniegumu, atbalsta pamatparāda apmērs, ar kuru varēs pieteikties atbalstam, nevarēs pārsniegt konkrētai personai 2017. gada 1. jūnijā fiksēto nodokļu pamatparāda apmēru, kas nebūs samaksāts līdz iesnieguma iesniegšanas dienai.

Atbalsta pasākumam var pieteikties arī nodokļa maksātājs, ja tam pirms atbalsta uzsākšanas dienas ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu. Tad juridiskām personām, ja nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanas rezultātā būs aprēķināti papildu nodokļu maksājumi, šo papildus aprēķināto summu ieskaitīs atbalsta pamatparāda apjomā.

Atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, kas nav ievērojušas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nav tiesību pieteikties uz atbalstu, ja:

1) attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimnieciskās darbības apturēšanu;

2) nodokļu maksātājs ir izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, izņemot gadījumu, ja tas izslēgts, pamatojoties uz paša vēlēšanos;

3) kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;

4) tiesa ar nolēmumu attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

Jāņem vērā, ka uz atbalstu nevar pieteikties arī ar tādu nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu, kas bijis noteikts saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumā noteikto kārtību un vēl joprojām nav pilnībā nomaksāts, proti, konkrētā maksājuma samaksas termiņš jau ir bijis pagarināts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros.

Atbalsta ietvaros nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt nodokļu deklarācijas, kurās nodokļu maksājuma samaksas termiņš ir noteikts līdz atbalsta pamatparāda noteikšanas datumam. Tas ir jādara pirms VID tiek iesniegts iesniegums.

Atbalsta pamatparādu varēs samaksāt vienā maksājumā vai samaksu veikt ik mēnesi VID noteiktā termiņā un apmērā. Nodokļu maksātājam būs tiesības lūgt atbalsta pamatparāda samaksas termiņa pagarinājumu līdz 24 mēnešiem. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs lūgs termiņa pagarinājumu, atbalsta pamatparādu sadalīs vienādās daļās un ikmēneša maksājums būs vismaz 4% no parāda kopsummas katrā no nodokļu veidiem (kuros būs parāds), bet ne mazāks kā 15 eiro fiziskai personai un 100 eiro juridiskai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas.

Piedalīšanās atbalstā neatbrīvos nodokļu maksātāju no pienākuma laikus un konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā veikt kārtējos nodokļu maksājumus.

Ja nodokļu maksātājs neveiks pēc kārtas divus maksājumus noteiktajos termiņos un apmērā vai neveiks citus maksājumus valsts budžetā, kuriem iestājies samaksas termiņš, atbalsts tiks pārtraukts un atlikušajam nodokļu pamatparādam tiks atjaunota nokavējuma nauda, un tiks saglabāta soda nauda pilnā apmērā, ja tāda ir bijusi aprēķināta.

Kad nodokļu maksātājs samaksās atbalsta pamatparādu pilnā apmērā, VID 21 dienas laikā pieņems lēmumu par nokavējuma un soda naudas dzēšanu.

Aicinām ikvienu nodokļu maksātāju konsultēties VID un noskaidrot savas iespējas piedalīties atbalsta pasākumā!

Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā