Ljubljana Stock Exchange

07/28/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/28/2020 06:00

Obvestilo o 13. seji nadzornega sveta družbe

Obvestilo o 13. seji nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d., se je dne 28.07.2020 sestal na svoji 13. seji, na kateri se je seznanil z odstopnima izjavama članov NS ter osnoval predlog skupščini za imenovanje članov NS.

Informacija bo od 28.07.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe http://www.kompas-shop.si/ za obdobje najmanj pet let.