Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

12/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2018 03:39

V 3. četrtletju 2018 se je nadaljevala rast skupnega števila opravljenih delovnih ur na medletni ravni

Skupno število opravljenih delovnih ur tudi v 3. četrtletju 2018 višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta
V Sloveniji zaposlene osebe so v 3. četrtletju 2018 opravile (po začasnih podatkih) 272,1 milijona delovnih ur, kar je za 2,2 % več kot v istem obdobju 2017. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Povprečno največ delovnih ur na mesec opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo, povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje
Čeprav so v Sloveniji zaposlene osebe opravile v 3. četrtletju 2018 skupno več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2017, pa jih je posamezna zaposlena oseba opravila povprečno manj; opravila jih je namreč povprečno 118 na mesec ali za 1,4 % manj kot v istem obdobju 2017. Najpomembnejša razloga za to sta bila večje število ur izrabljenega letnega dopusta in manjše število opravljenih neplačanih nadur.

V 3. četrtletju 2018 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo; mesečno so opravile povprečno 125 delovnih ur. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, in sicer 105 ali 13 delovnih ur manj od slovenskega povprečja.

Najvišja odstotna deleža opravljenih delovnih ur med plačanimi urami so v 3. četrtletju 2018 izkazovali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (76,5 %) in v dejavnosti gradbeništvo (76,4 %).

Povečanje skupnega števila opravljenih delovnih ur največje v dejavnosti gradbeništvo
Kot v 2. četrtletju 2018 se je tudi v 3. četrtletju 2018 skupno število opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2017 najizraziteje povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 6,8 %); sledilo je povečanje v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,6 %).

V obeh omenjenih dejavnostih je bilo zvišanje skupnega števila opravljenih delovnih ur v največji meri posledica večjega števila zaposlenih oseb.