Statistical Office of The Republic of Slovenia

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 04:23

Vrednost odkupa okroglega lesa v septembru 2017 za 28 % nižja kot v avgustu 2017

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v septembru 2017 nižja kot v prejšnjem mesecu

V septembru 2017 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,2 milijona EUR, to je za okoli 28 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu (manjša je bila tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za okoli 30 %, vrednost odkupa lesa za celulozo in plošče za skoraj 16 % in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 12 %. Vrednost odkupa lesa za kurjavo je bila višja kot v prejšnjem mesecu (za okoli 5 %).

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v septembru 2017 nižja kot pred enim letom

Vrednost v septembru 2017 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za nekaj več kot 47 % nižja od vrednosti odkupa v septembru 2016 (predvsem zato, ker je bila manjša količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 49 %, vrednost odkupa lesa za kurjavo za skoraj 53 %, vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 43 % in vrednost odkupa lesa za celulozo za 35 %.

Revizija podatkov za avgust 2017
Zaradi sprememb v podatkih nekaterih poročevalskih enot za avgust 2017 smo že objavljene podatke revidirali. Revidirani podatki za avgust 2017 so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.