Results

Ministry of Education of the Slovak Republic

06/02/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/02/2020 07:40

Testovanie digitálnych zručností zatiaľ absolvovalo 12-tisíc ľudí, výsledky sú lepšie ako vlani

[Attachment]

02.06.2020

Rozhodnite o pravdivosti tohto tvrdenia - tretím najpoužívanejším heslom v roku 2019 bolo heslo 'qwerty'. Túto a desiatky podobných úloh doposiaľ riešili žiaci škôl aj dospelí v rámci najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku. IT Fitness Test 2020 po mesiaci od spustenia absolvovalo viac ako 12-tisíc ľudí.

Test obsahuje množstvo praktických otázok zameraných na schopnosť pracovať s internetom či bežnými aplikáciami. K správnej odpovedi sa môže respondent dopracovať len použitím vhodne zvoleného digitálneho nástroja, napríklad hľadania obrázkov cez internetový vyhľadávač. Otázky zohľadňujú aj mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online nástroje v reálnom živote.

Test určený pre žiakov základných škôl k vyplnilo k 1. júnu 2020 spolu 4432 respondentov. Priemerná úspešnosť priebežne dosahuje 66 percent a v porovnaní s minulým rokom sa zvýšila o 15 percentuálnych bodov. Autori testu predpokladajú, že tento nárast súvisí s uzatvorením škôl a neobmedzeným časovým limitom na vyplnenie testu. Deti totiž nie sú limitované 45-minútovou dĺžkou vyučovacej hodiny, úlohám sa venujú detailnejšie a majú viac času na dopracovanie sa k správnej odpovedi.

'Koronakríza ukázala, že dištančnej alebo online forme vzdelávania musíme venovať viac pozornosti. Na výsledky IT Fitness Testu budeme brať ohľad aj pri nastavovaní výučby predmetov, ktoré sa týkajú IT zručností,' uviedla štátna tajomníčka Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 30. júna.

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcej správe.