MTK - Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners of Finland

04/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 00:18

Mäkelän Lomatuvat Ruovedeltä on Maaseutumatkailun Kellokas 2017

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on valinnut Vuoden KellokkaakseenTeija ja Mikko Lindellin Mäkelän Lomatuvat Ruovedeltä.Maaseutumatkailun Kellokas on korkein tunnustus yritykselle, henkilölle tai henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti maaseutumatkailun saralla. Valinnassa huomioidaan palkittavan toimiminen alueellisesti ja valtakunnallisesti maaseutumatkailun hyväksi sekä liiketoiminnan pitkäjänteisyys, laatu ja verkostoituminen muiden alueen yrittäjien kanssa.

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry haluaa Maaseutumatkailun Vuoden Kellokas 2017 -valinnallaan palkita Mäkelän Lomatuvat vuonna 1981 käynnistyneestä, kehittyneestä, aktiivisesta ja vahvasta maaseutumatkailupalvelujen yritystoiminnasta kotimaisilla ja kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Teija ja Mikko Lindell ovat omalta osaltaan vaikuttaneet aktiivisesti maamme maaseutumatkailun kasvuun ja laajentumiseen toimien maaseudun matkailun perheyrittäjyyden puolestapuhujina ja äänitorvina valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Maaseutumatkailun näkyvyyden ja muun muassa mökkimatkailun myyntikanavien tärkeyden korostaminen ja kehittäminen, yrittäjyyden edunvalvonta ja byrokratian purku sekä maaseutumatkailuun liittyvien tutkintojen ja yrittäjyyskoulutuksen kehittyminen ovat olleet keskeisiä vaikuttamisalueita Teijan ja Mikon toiminnassa maaseutumatkailun hyväksi.

Yrittäjäpariskunta on toiminut yhdessä pitkään Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n aktiivisina jäseninä, Mikko muun muassa yhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana useiden vuosien ajan. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n lisäksi Teija on toiminut muun muassa Maa- ja kotitalousnaisten luottamustehtävissä.

Vuoden Kellokas -palkinto jaettiin nyt 18. kerran vuosittain järjestettävän 43. maaseutumatkailuyrittäjien ja - kehittäjien seminaarin yhteydessä 19.4. Kuusamossa.

Palkittujen yhteystiedot:
Mäkelän Lomatuvat

Teija ja Mikko Lindell
[email protected]
puh. 0400 369 866 (Teija)
puh. 040 743 2236 (Mikko)

Lisätietoa huomionosoituksesta:
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka, puh. 040 5968027.

*Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät r.y. on valtakunnallinen järjestö, joka toimii yrittäjiensä edunvalvojana ja elinkeinon kehittämisen moottorina yhteistyössä julkisen sektorin ja muiden alan toimijoiden kanssa. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja jäsenistö levittäytyy koko valtakuntaan aina Lappia myöten.www.smmy.fi

-----------------------

Mäkelän Lomatupien tarina
Koonnut Suvi Lindell-Mäkelä

21-vuotias Mikko on lukenut ylioppilaaksi ja suorittanut maamieskoulun Ahlmannilla. 20-vuotias Teija on käynyt ylioppilastutkinnon lisäksi merkonomin koulutusta vastaavan konttorituotantokurssin Kankaanpäässä.

Elettiin toukokuuta 1981, kun Mikko ja Teija ostivat Mäkelän tilan, yhteensä 100 hehtaaria, joka käsitti 19 ha peltoa ja 78 ha metsää, joista yli puolet oli aukkoja ja nuoria taimikoita. Tilaan kuului myös kesäkäyttöinen rantamökki ja piharakennus väentupa, joita vuokrattiin ensimmäisestä kesästä lähtien lomavieraille. Rantamökkiä vuokrattiin vuosivuokralla ja väentupaa lyhyempiä aikoja.

Vuonna 1982 pariskunta remontoi 20-paikkaisen navetan lypsykarjalle ja heinäkuussa he tanssivat häitään omassa pirtissä. Esikoinen Jenni syntyi loppuvuodesta ja lapsiparvea täydensivät keväällä 1984 Suvi, kesällä 1986 Tiina ja alkuvuodesta 1993 kuopus Tomi. Arki pyöri navettatöissä ja talvisin myös metsätöiden parissa, kun hakattiin hankintapuita ja hoidettiin metsiä kasvukuntoon.

Matkailun kehittämissuunnitelman he laativat vuonna 1990, jolloin nimeksi muodostui Mäkelän Lomatuvat. Rantaan rakennettu rantasauna oli rakennusurakoista ensimmäinen, ja sen läheisyyteen nousi myöhemmin Niittytupa. Myös pihapiirin rakennukset kunnostettiin, kuten aikoinaan vanhana saunana ja pyykkitupana toiminut Mäkitupa sekä Väentupa, joka sai nimekseen Lomatupa.

Saneerausten myötä matkailua pystyttiin harjoittamaan vuoden ympäri. Myöhemmin myös vanha kuivuri sai uuden elämän Niemitupa-mökkinä, kun se hirsirunkoineen siirrettiin päätalon vierestä järven rantaan. Matkailutoimintaa pystyttiin laajentamaan jälleen vuonna 1995 ja he ostivat naapurin perikunnalta lisää pelto- ja metsäalaa sekä rantatontin, jolle rakennettiin Honkatupa. Viimeisimmät investoinnit ovat olleet naapurista ostettu omakotitalo kaivoineen turvaamaan käyttöveden riittävyys ja keväällä 2014 valmistunut kokoussauna.

Rantamökkien myynnissä Lindellit hyödynsivät aluksi Lomarengasta ja Lomatuvan myyntikanavana toimi saksalainen matkatoimisto Nord-Reisen. Tämä vauhditti isäntäväen saksan kielen opiskeluja ja antoi myös alkusysäyksen saksalaisten vierailulle Mäkelän Lomatuvilla. Saksalaisia matkailijoita onkin käynyt Mäkelän Lomatuvilla säännöllisesti vuodesta 1990 lähtien, ja edelleen suurin osa ulkomaalaisista matkailijoista saapuu Saksasta.

Matkailun kehittämistä yritys on tukenut erilaisilla matkailulle suunnattujen koulutuksilla, seminaareilla ja opintomatkoilla sekä kouluttautumalla itse lisää. Teija on suorittanut maaseutumatkailun ammattitutkinnon Ahlmannilla 2001 ja restonomi AMK-tutkinnon 2009. Mikko puolestaan hankki itselleen matkailun tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon Tiimiakatemiassa 2013.

Lindellit tekivät vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen tähtäävän tilakaupan nuorimman tyttären Tiinan kanssa vuonna 2011. Tiina on ollut koko ikänsä kiinnostunut lypsykarjatilan pyörittämisestä ja Tiina lähti heti peruskoulun jälkeen opiskelemaan karjatalouden ammattitutkintoa Ahlmannille. Tällä hetkellä hän opiskelee yrittäjäopiston yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

Nykyisin Mäkelän lypsykarjatilaa ja Mäkelän Lomatupien matkailua pyöritetään kokonaisuutena nimellä Maatalousyhtymä Lindell Mikko, Teija ja Tiina. Tällä hetkellä Tiina vastaa pääsääntöisesti karjanhoidosta ja peltotöistä. Mikko vastaa metsätöistä ja matkailusta yhdessä Teijan kanssa. Lisäksi Teija hoitaa tilan kirjanpidon. Yrittäjinä toki jokainen pääsee tekemään tarvittaessa kaikkia töitä.

Mäkelän Lomatuvilla (www.makelanlomatuvat.fi) oli vuonna 2016 noin 3 600 yöpymisvuorokautta, joista ulkomaalaisten osuus noin 30 %. Tapahtumien, juhlien ja kokousten määrä on tasaisesti kasvanut. Vuosi 2016 oli jo toinen vuosi, kun asiakkaita on ollut joka viikonloppu.

Suvi Lindell-Mäkelä

Hankeharjoittelija CCF Culture Creative Fund, Kulttuurituottajaopiskelija Humak - Jyväskylä, Twitter @SuviLin @CultureCreativeFund, Instagram @suvi.lin
LinkedIn - Facebook, [email protected], +358 44 517 0484