Istarska kreditna banka Umag dd

06/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 01:14

Obavijest o konverziji

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag ISIN: HRIKBARA0008 TICKER: IKBA-R-A

Zagrebačka burza-Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b

10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b

10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. I.Lučića 2a

10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 06. lipnja 2017.

Predmet: Obavijest o konverziji

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. iz Umaga, Ulica Ernesta Miloša 1, MB 3463958, (dalje: Društvo) ) temeljem članka 492. Zakona o tržištu kapitala dana 06.06.2017. godine izdaje sljedeću

OBAVIJEST

Dana 06. lipnja 2017. godine Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. će na temelju čl. 690. i 691. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju konverzija dionica izdavatelja Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, OIB 65723536010, oznake IKBA-P-A.

Konverzija dionica će biti sprovedena tako da će 3.026 povlaštenih dionica od kojih 3.025 dionica oznake IKBA-P-A, ISIN: HRIKBAPA0000 uključenih u usluge depozitorija te poravnanja i namire i 1 dionica upisana u evidenciji isprava SKDD-a, biti konvertirano u 3.026 redovnih dionica od kojih će

3.025 dionica oznake IKBA-R-A, ISIN: HRIKBARA0008 biti uključeno u usluge depozitorija te poravnanja i namire, a 1 dionica biti upisana u evidenciji isprava.

Nakon provedbe konverzije temeljni kapital Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag upisan u informacijski sustav SKDD-a će iznositi 162.800.000,00 kn i biti podijeljen na 148.000 redovnih dionica od kojih će 147.814 dionica oznake IKBA-R-A, ISIN: HRIKBARA0008 biti uključeno u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a, dok će 186 redovnih dionica biti upisano u evidenciji isprava.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, upravljanje povlaštenim informacijama i osobnim transakcijama