Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia

02/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 02:52

Seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije«

16. 2. 2017

Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenskim inštitutom za standardizacijo organizira seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije«.

Seminar bo potekal 16. februarja 2017 od 9. ure na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana.

Na seminarju bodo predstavljene zahteve iz Uredbe EU št. 305/2011 o gradbenih proizvodih, ki določa pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg, uporabo harmoniziranih standardov, v katerih so določene lastnosti gradbenih proizvodov, da izpolnjujejo bistvene zahteve uredbe, in uporabo oznake CE na teh proizvodih. Predstavljeni bodo dejavnost Slovenskega inštituta za standardizacijo in pomen standardov ter Kontaktna točka SIST.

Prikazani bosta certifikacijski shemi FSC in PEFC, ki stremita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom ter na načelu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka. Predstavljena bo shema prostovoljnega certificiranja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, v okviru katerega že vrsto let deluje Laboratorij za preskušanje pohištva. Prikaz dejavnosti posameznih laboratorijev Oddelka za lesarstvo BF bosta dopolnila ogled laboratorijev in demonstracija standardnih preskusnih metod. 

Predstavitev je namenjena podjetjem, preskusnim laboratorijem, gospodarskim interesnim združenjem, uporabnikom, zakonodajalcem in vsem, ki jih področje zanima.
Več informacij najdete na spletni strani SIST.