Bank of Slovenia

08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 06:07

Obvestilo glede prehoda poročanja poročil KRD, BST, SKV in DVP

Datum:09.08.2017

Ref: 28.00/360/17-

es

Poročevalcem podatkov KRD, BST, SKV in DVP

Zadeva: Obvestilo glede prehoda poročanja poročil KRD, BST, SKV in DVP na novo aplikacijo iBSReport2 za področje SMO

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo 23. 8. 2017 na voljo nova spletna aplikacija iBSReport2 za področje SMO - BST in KRD (SKV in DVP sta po novem del KRD!). V obdobju od 23. 8. 2017 do 10. 9. 2017 bo tistim, ki so pri Banki Slovenije uspešno prijavili digitalno potrdilo, omogočen le vstop v aplikacijo iBSReport2 (produkcijsko okolje). V tem obdobju se lahko preveri delovanje dostopa in se dopolnijo/popravijo podatki o poročevalcu (obvezniku) in pošiljatelju poročil SMO (glej prikaz v prilogi 1). V aplikacijo iBSReport2 bodo preneseni podatki o pošiljatelju in poročevalcu na podlagi zadnjega prejetega (do 31.7.2017) in potrjenega poročila (KRD ali BST ali SKV). Pošiljateljem, ki imajo v stari aplikaciji iBSReport veljavno pooblastilo, bo le-to preneseno v novo aplikacijo iBSReport2. Pooblastilo se nanaša na matično številko pooblaščenca (pošiljatelja) in pooblastitelja (obveznika), kar pomeni, da velja eno pooblastilo za vse pošiljatelje iz istega podjetja.

Od 11. 9. 2017 bosta v iBSReport2 omogočena izdelava in pošiljanje poročil za področje SMO za poročevalski mesec avgust 2017. Tisti, ki bodo do 5. 9. 2017 poslali ustrezno poročilo za julij 2017 (s staro aplikacijo iBSReport), bodo lahko od 11. 9. 2017 v iBSReport2 izdelali predlogo poročila na podlagi preteklega (julijskega) poročila (glej prikaz v prilogi 2). Poročila za avgust 2017 (KRD, BST) bo mogoče poslati samo preko iBSReport2, poročila poslana preko stare aplikacije bodo zavrnjena.

V skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino https://uradni-list.si/glasilo-uradni- list-rs/vsebina/2017-01-0918/navodilo-za-izvajanje-sklepa-o-obveznosti-porocanja-o-poslovanju-s- tujino (Poglavje III. Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov - KRD, točka 1 in 2) obveznike za poročanje KRD opozarjamo, da so zavezani poročati vse relevantne vrste instrumentov (F = finančno posojilo, S = sindicirano posojilo, R = posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi papirji, T = trgovinski-komercialni kredit in predujem (kratkoročni in dolgoročni), D = depozit (vezana in vpogledna sredstva); E = lastniški deleži (v določenih pogojih), V = dolžniški vrednostni papirji (v določenih pogojih), O = ostalo (kot opredeljeno v navodilu). Denimo, če je poročevalec do poročevalskega meseca julija 2017 poročal samo SKV, mora za avgust 2017 poročati v KRD tudi za ostale (relevantne) instrumente. Podobno velja za tiste poročevalce, ki so do sedaj poročali samo KRD, saj morajo s poročevalskim mesecem 'avgust 2017' poročati tudi o kratkoročnih trgovinskih-komercialnih kreditih in predujmih (dosedanji SKV).

Tehnična navodila za uporabo aplikacije iBSReport2 za poročanje poročil BST in KRD so na voljo na spletni strani: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230. Tehnična vprašanja glede delovanja in uporabe nove aplikacije naslovite na elektronski naslov [email protected] ali telefonsko številko (05) 37 34 184.

Vsebinska navodila za poročanje BST in KRD poročil so na voljo na spletni strani Banke Slovenije, sklop Poslovni subjekti, ki poslujejo z nerezidenti (po posameznih poročilih): http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=165. Vsebinska vprašanja pa lahko pošljete na elektronski naslov [email protected].

Prosimo vas, da čim prej oddate elektronsko in pisno vlogo za prijavo digitalnega potrdila za produkcijsko okolje, v kolikor tega še niste storili. Več o postopku prijave najdete v dopisu z dne 12.7.2017. http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=8181.

Eva Senčar Svetina

Matjaž Noč

Finančna statistika

PRILOGA 1: Kratka navodila za ureditev podatkov o poročevalcu in pošiljatelju

Celovita navodila so na voljo na: https://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230

 1. Z dvoklikom na Poročevalci, se prikaže sezam vseh poročevalcev za katere lahko prijavljena oseba (digitalno potrdilo) izdela in pošilja poročila.

 2. Z dvoklikom na zapis, se pokažejo podatki o obvezniku in pošiljatelju.

  1

  2

 3. Pošiljatelj preveri vse podatke in netočne popravi, manjkajoče pa dopiše.

 4. S klikom na kljukico/disketo se spremembe potrdijo/shranijo.

4

3

PRILOGA 2: Kratka navodila za pripravo predloge poročila za mesec avgust 2017 za produkcijo. Celotna navodila so na voljo na: https://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=2230.

Primer za KRD: kratkoročni instrument T (nekdanji SKV)

 1. Izberete poročilo KRD

 2. Kliknete na "Priprava predlogov poročil"

 3. Kliknete "Naprej"

  1 2

  3

 4. Izberete mesec (avgust 2017) in kliknete "Naprej"

4