Latvian Financial and Capital Market Commission

03/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2017 05:14

2016. gadā apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 532 miljonus eiro

Rīgā, 20.03.2017.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2016. gadā apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 532 miljonus eiro

2016. gadā apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs saglabājās tuvu iepriekšējā gada līmenim (+0.2%) un bija 532 milj. eiro (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas - 168 milj. eiro un sasniedza 32% no kopējām parakstītajām prēmijām, jeb 45% no Latvijā parakstītajām prēmijām).

2016. gadā valsts fondēto pensiju kapitāla piesaiste mūža pensiju apdrošināšanas polisēm nodrošināja noturīgu izaugsmi dzīvības apdrošināšanā parakstītajās prēmijās, tādējādi kļūstot par pašu nozīmīgāko apdrošināšanas veidu (parakstītās bruto prēmijas pieauga par 7.4 milj. eiro un sasniedza 18% no kopējā apdrošināšanas tirgus). Savukārt straujākais kāpums parakstītajās prēmijās bija sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (par 14 milj. eiro un sasniedza ~17% no kopējā apdrošināšanas tirgus). Pārējos lielākajos apdrošināšanas veidos bija vērojams parakstīto prēmiju kritums - sauszemes transporta apdrošināšana, veselības apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana un OCTAA (attiecīgi - -3.1%, -3.5%, -10.3% un -5.9%), ko ietekmēja vienas apdrošināšanas sabiedrības reorganizācija, lai gan kopumā apdrošināšanas veidu struktūru tas būtiski neietekmēja.

Apdrošināšanas sabiedrību peļņa 2016. gadā sasniedza 105 milj. eiro (pretstatā iepriekšējā gada zaudējumiem 0.9 milj. eiro), t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 103 milj. eiro, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja 1.8 milj. eiro. Būtisku peļņas pieaugumu galvenokārt nodrošināja viena nedzīvības apdrošinātāja meitas sabiedrības pārdošanas darījums. Izslēdzot šī faktora ietekmi nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa kopumā būtu ~ 5 milj. eiro.

Gada laikā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības izdevumi samazinājās, bet piekritušo atlīdzību straujais pieaugums par nopelnītajām prēmijām turpināja pasliktināt kombinēto rādītāju (raksturo nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pelnītspēju) un gada beigās tas bija 102.6% (virs 100% norāda uz zaudējumiem no nedzīvības apdrošināšanas darbības, neietverot investīciju ienākumus).

Savukārt labvēlīgās tendences finanšu tirgos nozīmīgi uzlaboja apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdevi - nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tā pieauga no 1.5% līdz 2.7 % (izslēdzot vienreizējo darījumu par meitas sabiedrības pārdošanu), bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām - no 1.1% līdz 9.5%.

Apdrošināšanas sabiedrības ir labi kapitalizētas un to vidējais maksātspējas rādītājs (kas raksturo pašu kapitāla atbilstību uz risku novērtēšanu balstītai maksātspējas kapitāla prasībai) pārskata gada beigās bija 147%, t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām maksātspējas rādītājs bija 143%, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām - 173% (rādītāja zemākā pieļaujamā robeža ir 100%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada četriem ceturkšņiem iespējams iepazīties FKTK mājaslapā www.fktk.lv sadaļā 'Statistika/apdrosinasana'.

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Komunikācijas daļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

[email protected]