Ljubljana Stock Exchange

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 07:51

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 31.10.2017

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 31.10.2017

V skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (UL RS 99/2007) družba Sivent, d.d., Ljubljana objavlja sestavo sredstev družbe Sivent, d.d., Ljubljana v odstotkih od vseh sredstev družbe po stanju na dan 31.10.2017 in seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe po velikosti od največje do najmanjše po stanju na dan 31.10.2017. Mesečno poročilo z navedenimi podatki je v priponki.

Podatki, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Sivent, d.d., Ljubljana www.sivent.si od dneva objave dalje za obdobje najmanj 5 let.