Bank of Slovenia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 00:32

GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA, OKTOBER 2017

340,8
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni po prvih osmih mesecih 2017.
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

7,2%

nedonosnih izpostavljenosti (NPE) so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi do avgusta 2017.
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

57,3
mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je imela Banka Slovenije v letu 2016, 43 mio EUR ga bo namenila v proračun RS.

Vir: Letno poročilo 2016

1,83 %

je bila v prvih sedmih mesecih 2017 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017