Finnlines Oyj

03/23/2018 | Press release | Distributed by Public on 03/23/2018 08:46

LHG New Gate Procedure in Travemünde -- LHG:n uusi porttikäytäntö Travemündessa

Service level enhancement by LHG in Travemünde

Booking status receipt for truck drivers

As from 26 March 2018, LHG will provide the truck drivers more detailed information of the trailer's booking status at the gate in Travemünde. Besides the normal vehicle details and yard locations there will be booking status information printed on the ingate receipt. Please see examples attached.

This information is provided to trailers from Travemünde to Finland (Helsinki, Turku, Uusikaupunki).

We ask you to inform your drivers about the new procedure and agree with them on what they should do if the unit is either on waiting list or cannot be found on LHG's system.

The status of the booking can be checked from Finnlines customer service in Lübeck.

Office hours +49 451 1507 200
After office hours +49 4502 805623
[email protected]

More information from your own sales or customer service contacts at Finnlines.

LHG parantaa palveluaan Travemündessä

Kuljettajille tarkempaa tietoa buukkausstatuksesta

26. maaliskuuta alkaen LHG tuottaa kuljettajille tarkempaa tietoa trailerin buukkausstatuksesta. Travemünden sataman portilta saatavaan ingate-kuittiin tulostetaan tavalliset yksikön tunnistetiedot ja sijainti kentällä sekä buukkauksen status, ks. oheiset esimerkit.

Tämä toimintatapa koskee Travemündesta Suomeen (Helsinki, Turku, Uusikaupunki) laivattavia trailereita.

Pyydämme tiedottamaan uudesta toimintatavasta kuljettajille ja sopimaan toimenpiteistä, joihin kuljettajan tulee ryhtyä, mikäli yksikkö on odotuslistalla tai sen tietoja ei löydy LHG:n järjestelmästä.

Buukkauksen statuksen voi tarkistaa Finnlinesin asiakaspalvelusta Lyypekistä.

toimistoaikana +49 451 1507 200
toimistoajan jälkeen +49 4502 805623
[email protected]

Lisätietoja omalta yhteyshenkilöltäsi myynnissä tai asiakaspalvelussa.