Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

12/03/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/03/2021 13:28

Ingrid Brocková na samite predsedov vlád členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy: „Integračný proces a ekonomická spolupráca musí pokračovať aj v čase boja s pandémiou“

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vystúpila 3. decembra 2021 na samite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktorý sa konal v Budve hybridnou formou. Podujatie zorganizovala Čierna Hora, ktorá v roku 2021 predsedá tejto regionálnej platforme.

Hlavnou témou stretnutia zástupcov vlád krajín strednej a východnej Európy a západného Balkánu bola okrem výmeny skúseností v boji proti pandémii, aj diskusia o ďalšom prehlbovaní regionálnej spolupráce, vrátane zintenzívnenia európskeho integračného procesu.

Na margo poslednej menovanej témy Ingrid Brocková uviedla: "Nesmieme zaostávať v plnení našich pôvodných cieľov - zjednotiť náš región prostredníctvom plnej integrácie našich západobalkánskych partnerov. Západný Balkán je kľúčovým regiónom v našom bezprostrednom susedstve a zjednotenie Európy nemožno dokončiť bez neho". V tejto súvislosti vyjadrila očakávanie, že nielen EÚ zabezpečí, aby bol tento proces dôveryhodný, spravodlivý a predvídateľný. Rovnako kandidáti musia preukázať svoj záväzok zodpovedným a proaktívnym prístupom k prijímaniu a implementácii reforiem. "Len tak presvedčíme aj skeptickejšie členské štáty EÚ", dodala štátna tajomníčka rezortu diplomacie.

Vo svojom vystúpení reflektovala aj na krajiny Východného partnerstva, keď konštatovala: "Za posledných 12 rokov sa veľa dosiahlo, aby sa naši východní partneri priblížili k EÚ, najmä prostredníctvom rozšíreného obchodu, konektivity a mobility. Napriek tomu je potrebný ďalší pokrok." V tejto súvislosti vyjadrila nádej, že blížiaci sa samit Východného partnerstva v Bruseli (15.12.2021), prinesie hmatateľné výsledky.

Na záver samitu SEI prijali premiéri spoločné vyhlásenie, v ktorom akcentujú úlohu SEI v podpore konštruktívneho politického dialógu a spolupráce medzi jej členskými štátmi a pri upevňovaní ekonomickej stability a hospodárskeho rastu tohto regiónu.

Stredoeurópska iniciatíva je regionálne združenie pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať proces transformácie a európskej integrácie. V novembri t.r. oslávila 32. výročie svojho založenia. Členmi je 17 štátov, z toho 9 členov EÚ a ďalej krajín západného Balkánu a Východného partnerstva.