AD Plastik dd

05/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/19/2017 00:54

19.05.2017. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

AD PLASTIK d.d. SOLIN

Oionicko drustvo za proizvodnju dijelova ipribora za motorna vozila i proizvoda iz plasticnih masa

HR 21210 Selin Matoseva 8 www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 fax . +385(0)21 206-599

Solin, 19. OS. 2017.

Predmet: NAJAVA ODRZAVANJA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

AD PLASTIK d.d. Salin, Matoseva 8, (dalje: Drustvo) sukladno odredbama clanka 121. Pravilnika Zagrebacke burze objavljuje da ce se dana 25.05.2017. godine odrzati sjednica Nadzornog odbora Drustva:

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora teme su izmedu ostalog:

  • lspitivanje Godisnjeg izvjesca o stanju Grupe AD PLASTIK za 2016. godinu i utvrdivanje Prijedloga odluke o prihvacanju toga izvjesca, te dostavljanje Glavnoj skupstini Drustva na raspravu iusvajanje;

  • Utvrdivanje Prijedloga odluke o isplati dividende, koji ce se dostaviti Glavnoj skupstini Drustva na raspravu usvajanje.

Predsjednik Uprave Marinko Dasen

Drustvo Je upisano usudskom registru Trgovackog suda u Sphtu pod MBS. 060007090 Osobniiclentifikaci1ski broj: 4835 1740621 IBAN·HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privreclna banka Zagreb d.d.. Zagreb

TemelJnikap,tal uiznosu 419.958.400 kn ucijelosti uplacen lzclano 4 199.584 redovnih dionica na irne svaka nominalnog iznosa od 100 kn Preds1ednik Uprave: Mannko Dosen Clanovl Uprave: Katija Klepo.Sanja Bioc,c. Mladen Peros Preds1eclnik Nadzornog odbora:DmitriJ Leonidovic Dranclin