Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

11/25/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/25/2020 05:35

Rakúsko - podmienky cestovania a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

25.11.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko

Vybavovanie telefonických dopytov a cestovné odporúčania

Informácie spojené s cestovnými odporúčaniami a obmedzeniami sú uvedené a pribežne aktualizované na webovej stránke ministerstva.

Platné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 pre územie SR sú uvedené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Otázky k výkladu a uplatňovaniu týchto nariadení na území SR, vrátane aktuálnych podmienok vstupu do SR a prípadného výkonu hraničných kontrol, smerujte prosím na Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý príslušné vyhlášky vydáva. Zastupiteľské úrady SR v zahraničí nemajú v danom kontexte oprávnenie podávať záväzný výklad.

Prosíme o pochopenie, že telefonické dopyty vybavuje konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR vo Viedni priebežne, avšak v závislosti od aktuálnych personálnych kapacít. Snažíme sa všetky relevantné informácie poskytovať detailné a vždy aktuálne hlavne prostredníctvom našej webovej stránky.

Vstup do Rakúska bez obmedzení

Od 16. júna Rakúsko úplne uvoľnilo svoj hraničný režim so Slovenskom pre cesty tam aj späť. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z nižšie uvedených, pre Rakúsko bezpečných štátov.

Vstup do Rakúska bez obmedzení (bez povinnosti 10-dňovej domácej karantény a negatívneho PCR-testu) platí pre skupinu tzv. bezpečných krajín, t.j.: SLOVENSKO, Austrália, Belgicko (s výnimkou regiónov: Brüssel a Valónsko), Bulharsko (okrem regiónov: Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (okrem regiónov: Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur), Grécko, Veľká Británia (s výnimkou regiónov: North East, East Midlands a Yorkshire and The Humber), Írsko, Island, Taliansko, Japonsko, Kanada, Chorvátsko (iba regióny: Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nový Zéland, Holandsko, Nórsko, Polsko, Portukalsko (s výnimkou regiónov: Lissabon und Norte), Kórejská republika, San Marino, Švédsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Španielsko (iba autonómna oblasť Kanáry), Maďarsko, Uruguaj, Vatikán a Cyprus. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z týchto štátov.

Vstup do Rakúska bez obmedzení však zároveň nevylučuje vykonávanie náhodných alebo aj priebežných kontrol na hraničných prechodoch zameraných hlavne na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.

Vstup do Rakúska (nie tranzit) s obmedzeniami platí:

1. pre občanov Rakúska, EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska
, ako aj pre všetky osoby s úradne nahláseným alebo s obvyklým pobytom v Rakúsku a tiež pre osoby s legálnym titulom na pobyt v Rakúsku, a to pokiaľ prichádzajú z krajiny definovanej ako s COVID-zvýšeným rizikom.

V tejto skupine je podmienkou príchodu/vstupu do Rakúska (nie tranzit) povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni (72h) od dátumu vystavenia certifikátu.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva - medical certificate

Kto sa takýmto testom nemôže preukázať pri návrate/príchode (nie tranzite) do Rakúska, je povinný okamžite nastúpiť domácu 10-dňovú karanténu a zároveň je povinný predložiť takýto negatívny test dodatočne, najneskôr však do 48 hodín. Po predložení negatívneho testu je možné domácu karanténu predčasne ukončiť. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí pokuta v správnom konaní až do výšky: 1450 eur.

2. Pre osoby vracajúce sa/prichádzajúce do Rakúska (nie tranzit) z akejkoľvek inej, bližšie nedefinovanej, krajiny (t.j. neuvedenej v zozname bezpečných krajín ani v zozname tzv. krajín s COVID-zvýšeným rizikom) platí povinnosť buď predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni alebo nastúpiť povinnú 10-dňovú domácu karanténu (do predloženia negatívneho testu vykonaného na vlastné náklady). V tejto skupine platí navyše možnosť zotrvať v tejto karanténe bez povinnosti predloženia negatívneho PCR-testu celých 10-dní.

Ako výnimky pre príchod do Rakúska z krajiny, kde inak platia obmedzenia (karanténa, PCR-test) sú úradne uznané: pravidelná návšteva životnej partnerky/partnera, nepredvídateľné a neodkladné okolnosti v úzkom rodinnom kruhu osobitného zreteľa (ochorenie, úmrtie, pohreb, narodenie), avšak požaduje sa dôsledné preukázanie. V prípade predvídateľných udalostí v rodinnom kruhu (svadba, krst, narodeniny) takéto výnimky nie sú uznané.

3. Pre občanov tretích štátov, ktorým bola povolená výnimka pre vstup do Rakúska (napr. sezónni pracovníci, opatrovnícky personál, diplomati a pod.) s tým, že musia predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni a zároveň zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe. Príslušníci tretích štátov bez pobytu v Rakúsku alebo niektorom zo štátov schengenskej zóny majú inak v zásade vstup do Rakúska (nie tranzit) za účelom zotrvania na jeho území zakázaný.

Rakúsko ďalej zaviedlo nasledovné výnimky pre pendlerov (teda aj pokiaľ dochádzajú do Rakúska aj z inej, ako bezpečnej krajiny kategórie A - aktuálne sa teda netýka dochádzania zo Slovenska):

 • výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov za účelom pravidelného výkonu povolania, ak nejde o opatrovateľov /-ky;
 • výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov za účelom školskej a študijnej dochádzky;
 • výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov z rodinných dôvodov a dôvodu návštevy životného partnera;

Pre vyššie uvedené výnimky platí, že osoby môžu cestovať do Rakúska a späť bez obmedzení (COVID test či karanténa) nezávisle od toho či ide o krajinu zaradenú platným rakúskym nariadením do kategórie A (bezpečná) alebo B (riziková), Pod pravidelným dochádzaním, t.j. pendlovaním sa rozumejú denní a týždenní pendleri a nerozlišuje sa či dotyčná osoba dochádza do Rakúska alebo naopak do susednej krajiny. Pre opatrovateľky dochádzajúce do Rakúska z rizikových krajín (aktuálne: Česko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Ukrajina) platí povinnosť predložiť negat. COVID-19 test nie starší ako 72h, resp. v rámci domovskej krajiny vykonaný do 48h.

Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc s tretími štátmi, kde je nízke riziko infikovania sa COVID-19, Rakúsko aj naďalej zatiaľ výrazne obmedzuje vstup príslušníkov väčšiny tzv. tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu.

Aktuálne zaradenie krajín Európy do rizikových skupín z pohľadu Rakúska pre účely cestovania na interaktívnej mape

Aktuálne podmienky vstupu - všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Postupne, sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu, obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi).

Obnovená je medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom.

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

Pre všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri zotrvaní/zastavení sa v Rakúsku povinnosť predložiť negatívny PCR-test nie je starší ako tri dni a/alebo zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Tranzit cez Rakúsko je teda možný bez ohľadu na to, či ide o príchod do Rakúska z krajiny bez obmedzení alebo aj s obmedzeniami vstupu. Najnovšie sa však vyžaduje povinne predložiť prehlásenie o tranzite.

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Letisko Schwechat a letecký tranzit

Od 15. júna 2020 začali postupne obnovovať svoje pravidelné komerčné letecké linky spoločnosti Austrian Airlines a Laudamotion, ako aj ďalší svetový letecký prepravcovia

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines

Upozorňujeme, že najnovšie Rakúsko, vzhľadom na lokálne stúpajúci výskyt/návrat infekcií COVID-19, pre niektoré konkrétne krajiny opäť zavádza zákaz pristávania lietadiel, čiže môže dochádzať k dočasnému pozastaveniu leteckého komerčného spojenia medzi Rakúskom a konkrétnymi krajinami (k 16. júlu 2020 platil napr. takýto zákaz pre: krajiny západného Balkánu, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a z Egypt. Vzhľadom k uvedenému i k rôznemu prístupu leteckých spoločností dôrazne cestujúcim občanom odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobnú informáciu o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu.

Na vstupe do budovy letiska Viedeň - Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.

V zmysle aktuálne platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: 'všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (9 červená odrážka, 6 pododrážka citovaného usmernenia).

Na stiahnutie: Usmernenie spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie
Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť, pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite (pdf; 348.03 KB)


Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat

Opatrenia v Rakúsku

Aktuálne informácie k platným opatreniam proti šíreniu COVID-19 na území Rakúska

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).

Spolkové ministerstvo pre európske a zahraničné veci spolu so Spolkovým ministerstvom vnútra zaviedli pre cestujúcich občanov a obyvateľov Rakúska tzv. Pre-Travel-Clearing System, ktorý slúži ako databáza cestujúcich ľudí a uľahčí kontrolu karantény a testovania.

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Rakúska

Vzhľadom na výrazne zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vláda Rakúska počnúc 17. novembrom 2020 zaviedla obmedzenie vychádzania a uzatvorenie viacerých typov prevádzok, a to predbežne výhľadovo do 6. decembra 2020. Po 6. decembri by mala spolková vláda zverejniť aj prípadné podmienky pre otvorenie zimnej turistickej a lyžiarskej sezóny v Rakúsku.

Rozsah najnovších opatrení rakúskej vlády zavedených od 17. novembra výhľadovo do 6. decembra (úplný lockdown) je nasledovný:

 • zákaz vychádzania platí 24h (opustiť miesto bydliska je možné len z dôvodu výkonu práce, pokrytia základných potrieb každodenného života vrátane návštevy lekára, výkonu práv a rodičovských povinností, pomoci v núdzi, fyzickej regenerácie);
 • okrem členov domácností je možné stretnutie len s jedným najbližším príbuzným (napr. životný partner v oddelenej domácnosti). Kancelár, vicekancelár, minister zdravotníctva a minister vnútra apelovali, aby ľudia ostali doma a úplne obmedzili stretávania;
 • zatvorené sú všetky obchody, okrem potravín (supermarkety), drogérií a lekární. Výnimku majú aj obchody s poľnohospodárskymi výrobkami a krmivami pre zvieratá, čerpacie stanice, banky, pošta, trafiky. Funguje kritická infraštruktúra. Otváracia doba je obmedzená od 6:00 do 19:00 hod, a to za podmienky max. 1. zákazník na 10m2, povinnosť rúšok a odstupu;
 • poskytovanie služieb, ktoré vyžaduje blízky osobný kontakt vrátane kaderníctiev je prerušené;
 • všade, kde je to možné, má byť využívaný homeoffice;
 • vyučovanie prebieha len online; školské zariadenia sú otvorené len na zabezpečenie starostlivosti o deti, v prípade, že rodičia nemajú inú možnosť;
 • návštevy v nemocniciach, domovoch, opatrovateľských zariadeniach sú výrazne zredukované - jedna návšteva za týždeň, a to len v prípade, že pobyt v nemocnici je dlhší ako 7 dní; výnimku budú mať tehotné ženy, ktoré môže sprevádzať jedna osoba a maloleté deti dve osoby
 • zamestnanci zdravotníckych zariadení vrátane domovov dôchodcov a opatrovateľských domov sú každý týždeň testovaní antigénovými testami alebo PCR testami (v prípade nedostatku testov budú zamestnanci nosiť masky najvyššej kvality);
 • športové a kultúrne aktivity sú zakázané, povolený je len výkon profesionálneho športu;
 • múzea, divadlá, zoo sú zatvorené;
 • bary, reštaurácie a hotely sú zatvorené (výnimky: výdaj jedál od 6:00 do 19:00 hod., donáška 24/7; kantíny v podnikoch, ubytovacie zariadenia môžu byť využívané len na ubytovanie z pracovných dôvodov);
 • cirkvi sa dobrovoľne zriekli vykonávania bohoslužieb.

Sprísnila sa povinnosť nosiť ochranu úst a nosa (rúško). Nariadené je na všetkých verejných priestranstvách dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter. Pokiaľ sa jedná o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri odstupe aj nosenie priliehavej ochrany úst a nosa (rúško). Zakázané bolo používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov s tým, že sa explicitne zavádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško/šatka a pod.).
Povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško) platí aktuálne predovšetkým:

 • v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné spoje) + povinnosť odstupu jeden meter, vo vozidlách taxi a podobných služieb + max. 2 osoby v jednom rade sedadiel, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch a prípadne pri využívaní iných povolených služieb (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
 • v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).


Zároveň vláda Rakúska zaručuje dôraz na zrýchlenie testovania (celý proces by nemal trvať viac ako 48 hodín). Antigénové testy sú zaradené do testovacej stratégie. Budú využívané pri symptomatických osobách u všeobecných lekároch, domácich lekároch, nemocniciach, v školách, ako aj v opatrovateľských domovoch. Nebudú však nahrádzať PCR testy.
V súvislosti s pandémiou vypomáha armáda.


Semaforový systém a lokálne opatrenia

Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov.
Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových infekcií COVID-19.
Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra Rakúsko už nie je zaradené medzi mierne rizikové krajiny.

Informácie o postupe pri návrate do SR

Odporúčame pred návratom do SR vždy aktuálne preštudovať aj stránku: www.korona.gov.sk