Police- and Border Guard Board

02/08/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 01:12

Iraagi sanktsiooninimekirja muudatus – Amanat Al-Asima

Euroopa Komisjoni 1. veebruari rakendusmäärusega (EL) 2017/184 muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.

Rakendusmäärusega kõrvaldatakse määruse III lisast 1 üksus (AMANAT AL-ASIMA) nende isikute ja üksuste loetelust, kus on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Üksus eemaldati sanktsiooninimekirjast ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 26. jaanuari 2017 otsusest tulenevalt.