Ljubljana Stock Exchange

01/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2019 09:47

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

AG d. d., Kamnik

Družba AG, družba za investicije, d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, obvešča, da je s strani družbe »Trgovački centar ZENIT« d.o.o. Banja Luka, ul. Vladike Platona 3, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina, dne 3.1.2019 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev (P-DEL).

Iz obvestila je razvidno, da je družba »Trgovački centar ZENIT« d.o.o. Banja Luka, ul. Vladike Platona 3, 78000 Banja luka, BiH, dne 27.12.2018 pridobila 145.000 delnic, kar predstavlja 8,76 % delež glasovalnih pravic.