Åbo Akademi University

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 23:51

Väitös kallioaltaiden kasviplanktonista

MEDIATIEDOTE
21.4.2017
Åbo Akademi
Väitös

Väitös kallioaltaiden kasviplanktonista

FM Kerstin Häggqvistin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 28.4.2017.

Väitöskirjan otsikkona on Spatial distributions of phytoplankton in rock pools: metacommunities to molecules.

Kasviplanktoneliöt ovat perustuottajia kuten kasvit. Nämä mikrolevät vastaavat isosta osasta maapallon hapentuotantoa ja ne ovat korvaamaton osa akvaattisia ravintoketjuja.

Jotta ymmärrettäisiin kasviplanktonin valtavaa monimuotoisuutta ja sitä, miten häiriöt vaikuttavat niiden elintärkeisiin toimintoihin, on tärkeää tutkia planktonyhteisöjen rakenteita, esimerkiksi lajikoostumusta ja biomassaa.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan on epätarkoituksenmukaista huomioida ainoastaan yksi spatiaalinen (tilaa koskeva) mittakaava tällaisia rakenteita tarkasteltaessa.

Väitöskirjan töissä tutkittiin kallioaltaiden kasviplanktonia alueellisella (kilometrejä), paikallisella (senttimetrejä) ja molekulaarisella mittakaavalla. Alueelliset ja paikalliset rakenteet osoittivat, että lajien leviämistehokkuus sekä pienimuotoiset vesiliikkeet muotoilivat kasviplanktonyhteisöjä. Lisäksi lajien kemialliset ominaisuudet ovat todennäköisesti tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Yhdessä väitöskirjan töistä karakterisoitiin kallioallasympäristöstä eristetyn lajin tuottamia bioaktiivisia yhdisteitä. Näillä bioaktiivisilla molekyyleillä todettiin olevan kyky inhiboida toisten eliöiden tärkeitä entsyymejä.

Yleensä kasviplanktonia tutkitaan mittakaavassa, joka on ihmisten näkökulmasta luonteva. Tulokset viittaavat siihen, että riittävä ymmärrys kasviplanktoneliöiden yhteisöistä ja toiminnoista edellyttää tarkastelua yleisesti käytetyn metriskaalan ohella muissakin mittakaavoissa. Mikroeliöiden osalta olennaisia yhteisöä muodostavia toimintoja (kuten lajien keskinäisiä vaikutuksia) tapahtuu mikroskaalassa. Näillä tapahtumilla voi myös olla seurauksia isossa mittakaavassa.

Vaikka pienimuotoisten rakenteiden huomioiminen lisääkin havaittujen ilmiöiden monimutkaisuutta, se voi myös parantaa suurimittaisten mallien tarkkuutta. Näin luonnossa havaittavien ilmiöiden ennustettavuus parantuu. Tällaiset suuren mittakaavan mallit voivat kuvata esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta maailmanlaajuiseen perustuotantoon.

Kerstin Häggqvist väittelee tohtoriksi perjantaina 28. huhtikuuta 2017 klo 12 osoitteessa auditorio Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Luigi Naselli-Flores, Università degli Studi di Palermo, Italia ja kustoksena professori Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Kerstin Anna-Maria Häggqvist on syntynyt 8.5.1983 Kristiinankaupungissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2002 Kristinestads gymnasium -lukiossa ja filosofian magisterin tutkinnon Åbo Akademissa 2008.

Kerstin Häggqvist on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 707 2870 ja sähköpostitse osoitteesta[email protected].

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/134016?locale=lfi

Tämän linkin kautta saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja