Ministry of Culture

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 09:07

Minister za kulturo ponovno imenoval Danila Roškerja za direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

6. 12. 2017

Na podlagi javnega razpisa, ki ga je Ministrstvo za kulturo objavilo dne 26. maja 2017 v Uradnem listu, pri Zavodu RS za zaposlovanje in na svoji spletni strani, je minister za kulturo Anton Peršak za direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (v nadaljevanju SNG Maribor) imenoval Danila Roškerja in sicer za mandatno dobo petih let, od 1. septembra 2018 do vključno 31. 8. 2023.

Danilo Rošker, ki vodi SNG Maribor tudi v aktualnem mandatu, je svojo programsko vizijo zasnoval na bogatih izkušnjah, zavedajoč se nujnosti uresničitve dobro zastavljenega sanacijskega programa. Njegova programska vizija je primerna, saj stremi k dolgoročni stabilizaciji ter rasti javnega zavoda.