Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

01/11/2018 | News release | Distributed by Public on 01/11/2018 06:30

Krašto apsaugos sistemos kariai dėl socialinių garantijų klausimų galės kreiptis „vieno langelio“ principu

Padaugėjus užklausų įvairiais socialinių garantijų klausimais ir siekiant kariams ir jų šeimos nariams padėti greičiau gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, krašto apsaugos sistemoje sukurta speciali elektroninio pašto dėžutė Socialines.Garantijos@kam.lt, per kurią bus užtikrinamas 'vieno langelio' principas reikiamai informacijai gauti.

'Suteikdami kariams galimybę tiesiai kreiptis į specialistus, siekiame patogesnio ir efektyvesnio karių ir mūsų specialistų bendravimo sprendžiant aktualius jų ir jų šeimos narių socialinių garantijų klausimus, didesnio karių informuotumo apie galimybes pasinaudoti jiems taikomomis socialinėmis garantijomis', - sako Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktorius Žilvinas Tomkus.

Kariai ir jų šeimos nariai į elektroninio pašto dėžutę [email protected] galės siųsti klausimus, susijusius su karių socialinėmis garantijomis (pavyzdžiui, socialinis draudimas, kompensacijos, piniginės išmokos, sveikatos priežiūra, pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir kt.), taip pat galės kreiptis dėl iškilusių problemų socialinių garantijų srityje.

'Mūsų specialistai yra pasirengę kaip galėdami greičiau atsakyti į visus kariams ir šeimos nariams rūpimus klausimus, padės spręsti atsiradusias problemas', - sako KAM Personalo departamento direktorius Ž. Tomkus.

Personalo direktorius pabrėžia, kad elektroninio pašto dėžutės sukūrimas - tai vienas iš nedaugelio sprendimų, kuriuos Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamentas šiemet įgyvendins, siekdamas pagerinti socialinę paramą kariams ir jų šeimoms.

'Karių tarnybos sąlygų gerinimas ir socialinių naudų paketo plėtra yra svarbiausias šiemetinis Personalo departamento prioritetas,' - sako jis.

Be 'vieno langelio' sukūrimo konsultacijoms socialinės paramos klausimais, planuojami atlikti ir kiti darbai. Bus įsteigti socialinės paramos etatai, kad būtų teikiama socialinė pagalba atskiroms karių grupėms (pagalba buityje, administracinių klausimų tvarkymas ir kt.). Taip pat numatyta mokėti papildomas išmokas kariams, sutrikus jų sveikatai dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, taip pat svarstomos galimybės įvesti atskirų karių grupių draudimą papildomoms sveikatos paslaugoms gauti valstybinėse ar privačiose medicinos įstaigose. Ateityje taip pat numatoma kariams savanoriams mokėti materialines pašalpas, teikti medicininę reabilitaciją Karių reabilitacijos centre atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems tarnyboje.

Gr. A. Čemerkos nuotrauka