Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšic

07/27/2018 | News release | Distributed by Public on 07/27/2018 02:55

PRAŽNJENJE SISTEMA 'PERUĆICE' 29. JULA

HE 'Perućica' u redovni godišnji remont ulazi 30.jula 2018. godine, a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do 31. avgusta, dogovorili su predstavnici Nacionalnog dispečerskog centra (NDC), Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede Crne Gore i HE 'Perućica'.

HE 'Perućica' u redovni godišnji remont ulazi 30.jula 2018. godine, a potpuna obustava rada u elektrani potrajaće do 31. avgusta, dogovorili su predstavnici Nacionalnog dispečerskog centra (NDC), Direkcije za upravljanje energijom Elektroprivrede Crne Gore i HE 'Perućica'.

U okviru priprema za remont pražnjenje dovodnog sistema počeće 29.jula, dok je prema Planu ovogodišnjeg remonta predviđeno da se dovodni sistem puni 28.avgusta, a naredna tri dana i sva tri cjevovoda, kako bi HE 'Perućica', posljednjeg dana avgusta, bila spremna da se ponovo priključi na elektro mrežu.

Uzimajući u obzir bezbjednost građana, upozoravamo javnost, prije svega mještane naselja koja gravitiraju hidroneergetskom sistemu 'Perućica', na moguće opasnosti i molimo ih da ne izvode bilo kakve aktivnosti u vrijeme pražnjenja i punjenja dovodnih sistema HE 'Perućica'.

Pored redovnih i uobičajenih remontnih radova na opremi i postrojenjima te dovodnom sistemu HE 'Perućica', u okviru ovogodišnjeg remonta biće izvedeni radovi i u dijelu prenosnog sistema čiju dinamiku će operativno utvrđivati odgovorni u NDC- u i HE 'Perućica'.