Government of Norway

03/19/2021 | Press release | Distributed by Public on 03/19/2021 05:10

Nasjonal transportplan 2022-2033: : Sjøtransporten skal bli meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg