Rigas Kugu Buvetava AS

06/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 02:52

Par maksātnespējas procesa ierosināšanu

Rigas kugu buvetava
Iekšējā informācija

Par maksātnespējas procesa ierosināšanu

AS 'Rīgas kuģu būvētava' valde paziņo, ka 2017.gada 14.jūnijā tās kreditors SIA 'Sanistal' iesniedza tiesā pieteikumu par AS 'Rīgas kuģu būvētava' maksātnespējas procesa ierosināšanu par savlaicīgu saistību nepildīšanu.

AS 'Rīgas kuģu būvētava' valde informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar SIA 'Sanistal' par saistību dzēšanu, saskaņojot attiecīgu maksājumu grafiku AS 'Rīgas kuģu būvētava' saistību izpildei, un savukārt SIA 'Sanistal' atsauc tiesā iesniegto pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

AS 'Rīgas kuģu būvētava' valde

Ainārs Tropiņš
Jurists
AS 'Rīgas kuģu būvētava'
Mob. tālr. 29406461