Government of Andorra

06/26/2020 | News release | Distributed by Public on 06/26/2020 01:34

Els Directors Iberoamericans de l’Aigua eleven a la ministerial de Medi Ambient la importància de l’aigua com a recurs natural per a la lluita contra el canvi climàtic i la[...]

Andorra ha acollit aquest dijous, 25 de juny, la XXI Reunió de la Conferència de Directors Iberoamericans de l'Aigua (CODIA), una trobada telemàtica que s'ha dut a terme en copresidència amb la República Dominicana i amb la qual la Secretaria Pro Tempore (SPT) ha reprès el calendari de reunions preparatòries per a la

XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern. La trobada ha comptat amb la participació dels 22 estats membres, un fet que ha estat valorat de forma molt positiva per la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra, Sílvia Ferrer. La reunió ha estat un fòrum de 'diàleg i discussió tècnica al voltant de dos eixos principals, la biodiversitat i la planificació del sanejament', tal com ha destacat Ferrer, que ha afegit que el treball s'ha centrat especialment en l'assoliment de l'ODS6 -aigua neta i sanejament- amb la vista posada, també, en la X Conferència Ministerial de Medi Ambient que Andorra acollirà al mes de setembre, també de forma telemàtica.

Fruit dels diàlegs tècnics que s'han celebrat durant la XXI CODIA han sorgit un seguit de conclusions que s'elevaran a la reunió ministerial del setembre amb la finalitat de desenvolupar una agenda mediambiental iberoamericana. En aquest sentit, Ferrer ha destacat que els participants estaven 'molt il·lusionats' amb el fet que aquestes conclusions puguin ser traslladades a aquesta reunió de ministres iberoamericans de Medi Ambient que se celebrarà per primera vegada després d'onze anys a iniciativa de la Presidència andorrana. Entre les qüestions que inclourà la declaració hi ha la reivindicació del paper de l'aigua com a recurs imprescindible en la lluita contra el canvi climàtic i també en la preservació de la biodiversitat. De fet, es pretén que l'agenda iberoamericana del medi ambient inclogui aquestes dues perspectives.

Durant el diàleg tècnic dedicat a la integració del sanejament i la depuració en el marc de la gestió integrada dels recursos hídrics, Andorra ha exposat la feina feta amb el pla de sanejament 1996-2020 i ha compartit amb la resta de països com, des del Govern d'Andorra, es van marcar objectius perquè la qualitat de les aigües dels rius fossin bones o excel·lents en els diferents trams així com els resultats aconseguits amb totes les infraestructures de depuració i sanejament.

En el marc actual de crisi sanitària mundial, la pandèmia de la COVID-19 també ha estat un dels temes tractats, destacant la rellevància de l'accés a l'aigua i el sanejament per combatre el virus. 'L'accés a l'aigua i el sanejament són aspectes importants de cara a la prevenció i la superació de les malalties', ha assenyalat Ferrer, afegint que també el manteniment dels ecosistemes i la diversitat serveixen per fer-nos més 'resilients i resistents' envers les pandèmies.

Un altre dels punts tractats ha girat entorn de la necessitat que els Estats han de tractar les qüestions mediambientals com una oportunitat de desenvolupament econòmic, i en cap cas retallar despesa en aquesta matèria.

Durant la trobada, la participació dels països ha estat molt activa i entre les propostes sorgides hi ha la creació d'un observatori sobre l'aigua i la biodiversitat. També han pres part en la trobada organismes internacionals i associacions iberoamericans, una participació que evidencia que la CODIA és una plataforma de diàleg multilateral important per compartir projectes.