Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2020 02:39

V prvem četrtletju 2020 naravni prirast negativen (–1.347), selitveni pozitiven (2.681)

Manj živorojenih in manj umrlih
V prvem četrtletju 2020 se je rodilo 4.364, umrlo pa je 5.711 prebivalcev. V primerjavi z istim obdobjem leta 2019 je bilo število rojenih nižje za 201, število umrlih pa za 269. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z -2,8 na -2,6.

Manj porok in manj razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta
V prvem četrtletju 2020 je zakonsko zvezo sklenilo 619 parov ali 90 manj kot v istem obdobju leta 2019, razvezalo pa se je 462 parov ali 140 manj kot v prvem četrtletju 2019.

Več notranjih selitev
V prvem četrtletju 2020 je bilo registriranih 29.227 notranjih selitev ali za 38 % več kot v istem četrtletju leta 2019.

Selitveni prirast državljanov Slovenije šestintrideseto četrtletje zapored negativen
V prvem četrtletju 2020 se je v Slovenijo priselilo manj prebivalcev kot v istem obdobju leta 2019. Priselilo se jih je namreč 7.622 ali za 2 % manj kot v prvem četrtletju 2019. Odselilo se je 4.941 prebivalcev ali 66 % več kot v istem obdobju leta 2019. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.599) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (3.342).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 3.336), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 655 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.