Lietuvos Energijos Gamyba AB

08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 00:49

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

'Lietuvos energijos gamyba'. AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl 'Lietuvos energijos gamyba', AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2017-08-10 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 'Lietuvos energijos gamyba', AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras 'Lietuvos energijos gamyba', AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas - LT0000128571.

2017 m. rugpjūčio 10d. 'Lietuvos energijos gamyba', AB, neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas 'Dėl 'Lietuvos energijos gamyba', AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo':

'1.1. Lietuvos energijos gamyba', AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1.1.1. Mindaugą Keizerį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

1.1.2. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).'

2. Darbotvarkės klausimas 'Dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir stebėtojų tarybos nario veiklos sutarčių sąlygų tvirtinimo':

'2.1 Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama);

2.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama);

2.3. Įgalioti 'Lietuvos energijos gamyba', AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl 'Lietuvos energijos gamyba', AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais.'

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama 'Lietuvos energijos gamyba', AB, tinklalapyje www.gamyba.le.ltir 'Lietuvos energijos gamyba', AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Valentas Neviera, 'Lietuvos energijos gamyba', AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas [email protected]