Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre

10/12/2017 | News release | Distributed by Public on 10/12/2017 04:15

Ūdens līmenis Kurzemes dienvidrietumu daļas upēs pazeminās, citās Latvijas upēs turpina paaugstināties

Daugavā aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis paaugstinājās par 1-40 cm, vidēji ūdens līmenis paaugstinās kopš 5.-6. oktobra par 29-55 cm. Daugavas labā krasta pietekās - Dubnā un Aiviekstē, kā arī kreisā krasta pietekā Laucesā ūdens līmenis paaugstinājās par 1-3 cm. Joprojām ir applūdušas Aiviekstes palienes. Daugavas lejteces pietekās ūdens līmenis atsāka paaugstināties Mazajā Juglā par 13 cm, Lielajā Juglā par 16 cm un Ogrē par 17-25 cm (1. att.). Ūdens līmenis paaugstinājās Aiviekstes labā krasta pietekā Pededzē par 24 cm un Lubāna pietekā Rēzeknē par 5 cm.

1. att. Lielā Jugla pie Zaķiem 2017. gada 12. oktobrī

Gaujā posmā Velēna - Sigulda ūdens līmenis paaugstinājās par 10-13 cm, bet lejtecē pie Carnikavas pazeminājās par 15 cm. Gaujas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 3-21 cm. Salacā un tās baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 8-33 cm.

Lielupē posmā Mežotne - Staļģene ūdens līmenis paaugstinājās par 19-22 cm, bet posmā Jelgava - Sloka pazeminājās par 14-24 cm. Lielupes baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājās par 7-15 cm, tikai Bērzē pie Baložiem pazeminājās par 14 cm.

Ventas augštecē ūdens līmenis paaugstinājās par 3-6 cm, bet kopš 3. oktobra par 176-188 cm, bet posmā Kuldīga - Vendzava netika novērotas būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas. Ūdens līmenis Ventas labā krasta pietekā Ciecere paaugstinājās par 4 cm, bet labā krasta pietekā Abava un tās kreisā krasta pietekā Imula pazeminājās par 1-19 cm. Ūdens līmenis Kurzemes ziemeļu daļas upēs Rojā un Irbē paaugstinājās par 3-19 cm, bet kopš 3. oktobra par 125-264 cm (2. att.) Ūdens līmenis pazeminājās Bārtā par 17-25 cm, Durbē par 29 cm un Rīvā par 5 cm.

2. att. Ūdens līmeņa izmaiņas Irbē pie Vičakiem un nokrišņu summa NS Vičakos

Tuvākajā diennaktī pārmitrās augsnes un gaidāmo nokrišņu ietekmē ūdens līmenis Latvijas upēs turpinās paaugstināties. Kurzemes upēs saglabāsies augsts ūdens līmenis, iespējamas nelielas svārstības.