Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

11/08/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/08/2017 04:41

Najava: Otvaranje Savjetovališta za zaštitu potrošača u Nikšiću

Generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Jovo Rabrenović otvoriće sjutra (09. novembar) u Nikšiću prvo Savjetovalište za zaštitu potrošača u Crnoj Gori.

Savjetovalište će biti otvoreno u Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis sa početkom u 14 sati.

Cilj uspostavljanja Savjetovališta za potrošače je da se na stručan, nezavistan i objektivan način odgovori na probleme i potrebe potrošača. Formiranjem Savjetovališta stvoriće se uslovi za kvalitetnije i efikasnije informisanje potrošača, savjetovanje i rješavanje potrošačkih problema zajedničkim aktivnostima državnih i lokalnih organa, kao i nevladinog sektora.

Osnivanje Savjetovališta za zaštitu prava potrošača predviđeno je Zakonom o zaštiti potrošača i Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave.

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE